Ung Fritid

 

År 2009 startades Ung Fritid som ett paraplyprojekt inom Leader Växtlust Värmland. Syftet med projektet har varit att stimulera ungdomars möjligheter till aktiviteter på landsbygden. Ung Fritid har vänt sig till ungdomar mellan 13-25 år inom Leader Växtlust område som ville söka stöd för att genomföra en ny idé tillsammans med andra. Varje grupp av ungdomar har haft möjlighet att söka stöd för 15 000 kr inkl moms. Ansökan ska ha inneburit att det har skapats en fritidsaktivitet för unga med en av följande inriktningar: Kultur, Hantverk, Idrott, Musik eller Landsbygdsutveckling. Styrgruppen bestående av ungdomshandläggaren Ina Forsberg, Kornelia Romot, Rasmus Andersson och Erik Eng har fattat beslut om vilka ansökningar som har accepterats. 

 

Projekt Ung Fritid avslutades under 2010 och fn finns inga liknande undomsinsatser inom Leaderområdet.