Föreningen Växtlust Värmland

Växtlust Värmland är en av de 48 leaderföreningar/områden som bildats i Sverige för arbete med lokalt ledd utveckling under perioden 2014-2020. EU-kommissionen har beslutat att lägga till två år i programperioden, år 2021 och 2022.

En leaderförening består av ett trepartnerskap där aktörer från privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans, för att ta fram och därefter driva verksamheten i leaderområdet utifrån en lokal utvecklingsstrategi. Genom att myndigheterna godkänt strategin har leaderföreningen fått möjlighet att ta del av offentliga pengar till lokalt ledd utveckling. Leaderområdet omfattar sex kommuners geografiska yta i västra och norra Värmland: Arvika (A), Eda (E), Hagfors (H), Sunne (SU), Säffle (SÄ) och Torsby (T).

Är du redan medlem hos oss och vill läsa medlemsinformation? Tryck här.


Från start till mål

Bakgrund och godkännande

Den ideella men offentligstyrda Föreningen Växtlust Värmland bildades i Sunne den 22 september 2015. Partnerskapet som stod bakom initiativet bestod av 16 organisationer varav sex kommuner. Vid bildandemötet fanns 18 medlemmar representerade. Föreningens stadgar antogs och en styrelse med 12 ordinarie ledamöter och därtill ersättare valdes.

För att få in personer med vilja att lägga ner tid och energi i vår styrelse hade vi sänt ut en uppmaning inom området att nominera lämpliga kandidater eller anmäla eget intresse. Valberedningen fick en god respons från ideella och privata kandidater, som komplement till kommunernas valda representanter. En jämställd styrelse valdes där ledamöternas breda erfarenheter och kompetenser gav möjlighet att täcka in så många kunskapsfält och horisontella aspekter som möjligt vid kommande beslutsmöten.

Under hösten 2015 arbetade den nya föreningen intensivt och parallellt med områdets tidigare leaderförening, med sikte på att få bilda ett nytt leaderområde i västra och norra Värmland. Leaderområdet omfattar Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby kommuner. Målet var nya möjligheter till projektfinansiering för områdets intressenter för projektarbete under EU:s programperiod 2014-2020. I november hade vi en komplett ansökan klar och denna sändes till Jordbruksverket för godkännande. Den 11 januari 2016 fattade Jordbruksverket det formella startbeslutet för leaderområdet och strategin med tillhörande bilagor godkändes.

Projektmedel – föreningens driftsprojekt

Växtlust Värmlands utvecklingsstrategi omfattar drygt 51 miljoner kronor fördelade över tre fonder: Landsbygdsfonden, Regionalfonden och Socialfonden, där fondmedlen är kopplade till insatser inom lokalt ledd utveckling (s k leaderprojekt). Pengarna är också kopplade till fem teman som ni kan läsa mer om här.

Föreningens styrelse, leaderstyrelsen, driver genom leaderkontoret ett s k driftsprojekt ”Drift Växtlust Värmland” för att sköta leaderområdets verksamhet med ett bemannat leaderkontor och en aktiv styrelse ända till år 2023. Vi får genom driftsprojektet pengar till uppdraget att informera våra intressenter om programperiodens projektmöjligheter, vägleda er som ansöker om stöd i Jordbruksverkets it-system, handlägga de projektärenden som kommer in samt fatta LAG-beslut om kompletta projektansökningar. Att ge stöd till projektägare under pågående projekt är ytterligare en viktig uppgift för leaderkontoret, liksom att utvärdera arbetet och återrapportera årligen till Jordbruksverket.

LAG Växtlust Värmland - Styrelsen

Arbetsutskott (AU)

Anna-Lena Carlsson Ordf.

Anna-Lena Carlsson

Ordförande Växtlust Värmland. Offentlig företrädare Torsby. Arbetsutskott

Kompetens, nyckelord: Helhetsperspektiv som kommunrepresentant. Kommunalråd (deltid) i Torsby kommun och VD i TUAB. Vice ordförande i Torsby kommuns kommunstyrelse och ledamot av kommunfullmäktige m m. Ledamot i LAG i f g leaderförening. Egen företagarerfarenhet inom handel. Föreningserfarenhet lokalt och nationellt. Projektvana. Särskild kunskap inom tillgänglighet, rehabilitering och småskalig energi.

anna-lena.carlsson@torsby.se
076-816 57 42

Lars Nilsson

Förste vice ordförande Växtlust Värmland. Företagare/privat företrädare Arvika. Arbetsutskott

Kompetens, nyckelord: Träförädlare med företaget Rackstad Trä, utför även legoarbete. Aktiva nätverk bland träförädlare i Värmland och Sverige. Deltog i LAG:s internationella projekt med kunskap om samarbetsprojekt i f g programperiod. Kunskap om produktionsteknik, flöden och logistik med ett tekniskt synsätt. Viss erfarenhet av ISO-certifiering. Specialintressen skog och natur, jakt, fiske och friluftsliv.

larsirackstad@gmail.com
070-583 21 81

Alf Dalberg

Andre vice ordförande Växtlust Värmland. Civilsamhällets företrädare Arvika pastorat. Arbetsutskott.

Kompetens, nyckelord: Präst inom Arvika pastorat och fritidslantbrukare i Gräsmark. Föreningsaktiv bl a inom LRF Fryksdalen. Erfarenhet av styrelsearbete inom kyrkoråd, församlingsråd samt av frågor rörande kommunal socialnämnd. Projektägarerfarenhet av leadermetoden i f g programperiod. Särskilt intresserad av problemlösning, historia och framtid.

alf.dalberg@svenskakyrkan.se
0570-728214

Offentliga ledamöter

Boo Westlund

Ledamot. Offentlig företrädare Hagfors

Kompetens, nyckelord: Helhetsperspektiv som kommunrepresentant. Han är 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, och ordförande i barn- och bildningsutskottet samt har uppdrag i bolagsstyrelser, stiftelser, kommunala och regionala organ. Han driver jord- och skogsbruksföretag samt ett aktiebolag i mediabranschen. Han är journalist och fotograf med inriktning mot areella näringar, jord, skog, jakt och fiske. Boo har stort nätverk och god kännedom om förutsättningarna för de gröna näringarna. Han är mycket intresserad av lokal landsbygdsutveckling. Som boende på landsbygd är han även aktiv i styrelsen i flera föreningar, för vägar, vatten, jakt och fiske

 

boo.westlund@hagfors.se

Maryna Bialesta Vilhelm

Ledamot. Offentlig företrädare Arvika

Kompetens, nyckelord: Helhetsperspektiv som kommunrepresentant. Som politiker i Arvika kommun är hon ledamot i kommunfullmäktige för socialdemokraterna. Maryna är även vice ordförande i Arvika Fastighets AB och har tidigare arbetat med lärande och stöd. Maryna är född i Vitryssland och bor i Sverige sen 2010. Hon tog lärarexamen i hemlandet 2005, sjuksköterskeexamen i Sverige 2017 och arbetar som sjuksköterska på Arvika sjukhus. Hon har många intressen utöver familjen. Maryna ser fram emot att lära nytt och vill gärna bidra inom tema 1 och 5, som handlar mycket om medmänsklighet och lokalt engagemang. Bland de horisontella principerna är jämställdhet, integration och mångfald, likabehandling och tillgänglighet viktiga frågor som hon hanterat såväl under sina studier som i yrkesarbetet och som politiker. Livserfarenhet liksom ideellt arbete bidrar till hennes intresseområden. Hon är ordförande i ideella föreningen Jössehäringar hjälper barn. Frågor som berör socialfondens ämnen ligger därför nära Marynas kunskapsfält och dagliga arbete.

maryna.bialesta-vilhelm@arvika.se

Böret Segolsson Knutsson

Ledamot. Offentlig företrädare Eda

Kompetens, nyckelord: Helhetsperspektiv som kommunrepresentant och numera Åmotforsbo efter många år i Karlstad. Verksam som C-politiker inom Eda kommun, där hon sitter i utvecklingsberedningen. Hon har sedan 90-talet, jämsides med anställningar, arbetat som konsult i familjeföretaget KMT AB.. Böret har god kunskap i och lång erfarenhet av arbete inom regional utveckling, tillväxtfrågor, landsbygdsutveckling, lokal näringslivsutveckling, transnationella projekt, folkbildning och jämställdhet utifrån ett gott samarbete med många olika organisationer och regionala aktörer. Några av dessa ämnen är också hennes intresseområden att bevaka. Hon är medlem i ett antal ideella föreningar inom kultur och lokal utveckling. Böret är ordförande i Lundsbergs bygdegårdsförening och inom Värmlands Bygdegårdsdistrikt är hon styrelseledamot med ansvar för projekt och Landsbygdsprogrammet. Hon gillar utmaningar och upplever en stark drivkraft i arbetet med människor.

boret.sk@telia.com

Privata ledamöter/företagare

Ronnie Olsson

Ledamot. Företagare/privat företrädare Arvika

Kompetens, nyckelord: Ronnie är landsbygdsföretagare på fritiden med skog och jakt som stora intressen. Han är också jaktledare i bygdens jaktlag med viss vana av att leda grupper. Till yrket är han snickare. Med utgångspunkt i sitt landsbygdsboende, de skiftande snickaruppdragen och ett bygdeengagemang bidrar han främst med erfarenhet inom Landsbygdsfondens frågor. I Brunskogsbygden finns också kulturhistoriska platser och aktörer. Med både historiskt och skogligt intresse passar strategins tema 4 väl in som främsta bevakningsområde.

nolby.gard@hotmail.com

Lars Pettersson

Ledamot. Företagare/privat företrädare Säffle

Kompetens, nyckelord:

Lars är född i Säffle kommun som son till ett lanthandlarpar. Han började med biodling i tonåren och startade företaget LP:S Biodling vid 18 år. Han är utbildad elektriker och jobbade som det några år innan LP:S Biodling krävde heltid. LP:s Biodling har utvecklats till en av de större redskapshandlarna på biodlingsutrustning i Sverige. Företaget har 10 anställda. Kunderna består av ett brett nätverk med många biodlare men även livsmedelstillverkare i Sverige. Numera driver han och sambon även Öxnevåls Gård AB omfattande ca 116 ha jord och skog. Där bedrivs även djurhållning med flera andra djurslag förutom biodlingen på ca 800 st bisamhällen.

Lars har även ett politiskt intresse och sitter i kommunfullmäktige, är ersättare i kommunstyrelsen och barn och utbildningsnämnden för Centerpartiet. Han har under 5 år varit ordförande för företagarna Säffle, numera är han styrelseledamot. Hans intressen är främst arbetet och uppdragen i olika styrelser. Utifrån sitt arbete och sin erfarenhet kan Lars tillföra god förståelse för Landsbygdsfondens olika insatser, men han har även kunskap inom Regionalfondens möjligheter för småföretag.

 

lars@lpsbiodling.se
Britt-Marie Nordquist - företagare/privat ledamot Hagfors

Britt-Marie Nordquist

Ledamot. Företagare/privat företrädare Hagfors

Kompetens, nyckelord: Skogsföretagare och utbildad viltmästare. Nästan 30 års arbete och erfarenhet inom Svenska Jägarförbundet. Föreningsaktiv med aktiva nätverk bland jägare, älghund- och hästintressenter, studieförbundet Vuxenskolan och Mellanskog. Erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete, regionalt styrelsearbete och av leadermetoden då LRF Värmland var projektägare. Särskild kunskap om landsbygdens näringar, småföretagande samt natur och miljö.

nordquist.bm@gmail.com

Ideella/civilsamhällets ledamöter

Catarina Nilsson

Ledamot. Föreningslivet i Säffle. Ideell företrädare Säffle

Kompetens, nyckelord: Catarina representerar föreningsrörelsen i Säffle och hon är aktiv lantbrukare (agronom) med ekologisk produktion av mjölk, kött, spannmål och skog. Catarina har erfarenhet som ersättare i LAG både i nuvarande och i f g programperiod. Hon har också varit ledamot i regionstyrelsen för LRF-Värmland. Hon har erfarenhet från kommunalpolitik och var i början av 90-talet tjänsteman på Länsstyrelsen i Dalarna. Catarina var tidigare ordförande i Säfflebygdens LRF-avdelning. Under perioden 2017-2019 var hon ersättare i LAG och har där både representerat föreningslivet och deltagit i diskussioner i beredningsgruppen utifrån såväl föreningsperspektivet som sin långa erfarenhet som företagare

 

remmenegard@telia.com

Göran Nilsson

Ledamot. Fiberföreningear i Eda. Ideell företrädare Eda

Kompetens, nyckelord: Göran bor i Adolfsfors och har i 14 år drivit konsultverksamhet inom kraftbranschen i hela Sverige med basen i Eda kommun. Han är numera pensionär. Göran har erfarenhet av att driva ett lokalt leaderprojekt i f g programperiod. Han har god erfarenhet av lokala fibernätverk men även av elarbeten, vilket han tillför leaderföreningen kunskap om. Han är ordförande i Köla Fiber Ekonomisk förening, som är verksam i hans närområde. Göran valdes in som ersättare i LAG år 2017. Det är genom fiberföreningen i Köla han hittills har representerat den ideella sektorn och gör så även som ordinarie ledamot. Göran har också varit kassör i ett antal föreningar och har ett stort engagemang för landsbygden. Hans intressen är att sjunga i kör, jakt och musik. Både utifrån tidigare arbete, egna intressen och ideellt arbete kan han bidra vid insatser riktade till landsbygdsfondens möjligheter. Familjen och barnbarnen ligger honom varmt om hjärtat.

 

goran.afs@gmail.com

Leon Helliksson

Ledamot. Föreningslivet i Arvika. Ideell företrädare/ungdomsledamot Arvika

Kompetens, nyckelord: Leon studerar sista året på gymnasiets samhällsprogram. Han bor och är aktiv i Arvika kommun. Leon är ny inom Lokalt ledd utveckling genom Leader och har heller inte tidigare varit engagerad i ett lokalt utvecklingsarbete. Han har ett stort engagemang i frågor som gäller utveckling av den lokala bygden och som ung person kommer Leon tillhöra kategorin ungdomsledamot inom leaderföreningen. Leon har valt att engagera sig i politiken och har ett stort intresse inom statsvetenskap (då institutioner, den politiska makten och politisk historia), utrikesfrågor och landsbygdsutveckling. Han kan därför bidra med samhällsperspektivet sett ur unga ögon och med det unga perspektivet på hur det är att vara ung och aktiv på landsbygden i Värmland. Han bidrar till att bevaka frågor inom Landsbygdsfonden. Leon har även utövat idrott inom olika idrottsföreningar i Arvika. Han bidrar med ungas tankar och tolkningar av vad arbetet genom de sex horisontella principerna som Växtlust arbetar med kan innebära i olika projekt.

 

 

leon.helliksson@arvika.se

Ungdomsledamöter

År 2022-2023 finns ingen adjungerad ung person utan en ungdomsledamot i styrelsen

Ersättare

Birgitta Edvardsson Kyrk

Ersättare. Offentlig företrädare Säffle

birgitta.ekyrk@telia.com

Agneta Carlsson

Ersättare. Offentlig företrädare Sunne

agneta.carlsson@sunne.se
Stella Broos - ledamot Sunne

Stella Broos

Ersättare. Företagare/privat företrädare Sunne

stellabroos@gmail.com

Elisabet Olsson

Ersättare. Företagare/privat företrädare Torsby

elisabet.olsson@torsby.se

Barbro Dolling

Ersättare. Ideell företrädare, Sunne

barbro@dolling.nu

David Bildt

Ersättare. Ideell företrädare Ekshärad, Hagfors

bildtdavid@gmail.com

Protokoll

Du kan ta del av den verksamhet som bedrivs inom leaderföreningen löpande genom att läsa LAG Växtlust Värmlands (leaderstyrelsens) protokoll. De finns utlagda indelade efter verksamhetsår.

2015

Visa protokoll

2016

Visa protokoll

2017

Visa protokoll

Medlemsinfo

Föreningen Växtlust Värmland tillämpar ett öppet medlemskap, där fysiska och juridiska personer som vill verka för föreningens ändamål, stadgar och beslut är lika välkomna.

Föreningens medlemskår ska bestå av såväl offentliga aktörer som privata företag och ideella föreningar i syfte att uppnå trepartnerskap. Medlem ska bo eller bedriva verksamhet i leaderområdet. Medlem som inte följer föreningens ändamål och stadgar kan uteslutas genom styrelsebeslut. Som medlem i en leaderförening kan du kan vara med och påverka utvecklingsarbetet i ditt närområde. Om du är intresserad av att vara aktiv kan du också bidra till en positiv process under programperioden 2014-2022. Arbetet avslutas i praktiken först under år 2025. Vid årsmötet 2022 var vi 33 medlemmar i föreningen.

Vill du eller din organisation bli medlem i leaderföreningen? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!

Så här gör du för att bli medlem:
Skicka aktuella kontaktuppgifter gällande den nya medlemmen (dig själv eller den du företräder) till info@vaxtlust.se . Ge besked om följande:

  • Namn
  • Ev. kontaktperson
  • Adress och ort
  • Epost
  • Mobilnummer.
  • Ange också var du bor eller är verksam, om din adress inte anger att du finns inom leaderområdet. Det samma gäller för organisationsmedlemmar.

När du kontaktar oss kan du självklart också få mer information om du så önskar. Dessutom får du bankgirouppgift för betalning av årets medlemsavgift, 200 kr.

Stadgar

Här kan du läsa våra stadgar.


Handlingar årsmöte

Föreningen Växtlust Värmlands första årsmöte hölls i september 2015, när leaderföreningen bildades. Protokoll med bilagor från detta möte, liksom protokoll och bilagor från varje årsmöte efter det kan du ta del av här. Från och med 2017 finns även årsredovisningar utlagda här.