Nyhetsbrev Logga
Glad Påsk! (2)
Knapp1

Växtlusts påskbrev april 2020

Våren försöker tappert få grepp om Värmland denna påskhelg, solen strålar mellan regnskurarna och vinden viner runt knutarna. Det typiska aprilvädret verkar ha kommit för att stanna en tid. Växtlust Värmland har precis klarat av ett intensivt första kvartal och årsmötet. Vi kommer att ha fullt upp ända till semestern i juli. Genom detta och kommande utskick ska vi förmedla till er vad som händer under det sista året samt ge de besked vi nås av om kommande period så snart allt klarnar. Vi har därför beslutat återuppta våra nyhetsbrev efter en paus på två år sen GDPR-lagen infördes.

Vi är en av 48 prioriterade leaderföreningar i Sverige och omfattar sex kommuner i västra och norra Värmland (Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby). LAG Växtlust Värmland (leaderstyrelsen) har just nu 24 pågående, åtta avslutade och godkända externa leaderprojekt samt sex slutredovisade men ej slutgranskade externa projekt. De avslutade projektet har finansierats från Regionalfonden (3) respektive Landsbygsfonden (5).
Dessutom pågår två LAG-ägda projekt, ett paraplyprojekt och ett internationellt samarbetsprojekt med Österrike.

Under LAG-mötet i mars och april godkändes ytterligare fem projekt inom Landsbygdsfonden medan tre tidigare beviljade projekt stått inför omprövning av sina beslut under samma tid. Ingen av dessa har ännu hunnit färdigställas helt i protokolls- och handläggningsfas. Därför krävs nu en administrativ paus för verksamhetsansvariga för att komma ikapp. Först när administrationen är i hamn kan projekten läggas i kön till formellt beslut hos Jordbruksverket. Projekten genomförs alla enligt konceptet lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.
De prioriteras först av leaderstyrelsen och beslutas sen av Jordbruksverket .
Offentliga och ideella aktörer liksom småföretag har alla varit välkomna att ansöka om projektstödet. Kön hos Jordbruksverket till handläggning av beslut om stöd är lite kortare nu, 6-8 veckor, medan kön till utbetalningar blir allt längre och är nu ca 3,5 månader för ärenden inom Landsbygdsfonden dvs de flesta ärenden.

Under påsklovsveckan (v 16) förutom tisdag 14/4 håller leaderkontoret stängt.
Vi öppnar sen åter måndag 20 april.

Du som har fått detta nyhetsbrev tillhör kategorin medfinansiär, projektägare, projektsökande, förtroendevald, medlem eller person som anmält eget intresse.

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss kan du trycka på "avsluta prenumerationen" längst ner i detta brev. Om du har synpunkter på innehållet i detta brev skicka en e-post till oss. Om du vet någon mer som skulle vilja få nyhetsbrevet, be i så fall denna person att skriva till oss. Vi tar emot all info på e-post: info@vaxtlust.se . Vi hanterar beskeden så snart vi kan.

Nyheter Header
Border

Påskhelg med fika och påsklovspaus v 16

Efter ett mer än hektiskt första kvartal där vi haft ett LAG-möte i månaden, tre beredningsmöten och nyligen genomfört föreningen Växtlusts årsmöte (8/4) kom påskhelgen som en chans för oss alla att få stanna upp lite, ta en påskfika och hämta andan. Förhoppningsvis har många av oss också kunnat umgås i den närmaste familjen, om än vissa inte kunnat träffa …
Läs mer
Påskhelg med fika och påsklovspaus v 16

Inkomna idéer före deadline 20/2 blir nya projekt i vår

Inkomna idéer före deadline 20/2 blir nya projekt i vår
Programperioden 2014-2020 är nu inne på det sista året för projektbeslut gällande de medel varje leaderområde tilldelades vid strategins godkännande 2016. Den 20 februari 2020 inföll därför Växtlust Värmlands deadline för att presentera nya goda idéer och anmäla intresse till sista årets projektansökningar. Mellan november och januari hade Växtlust då redan fått in 10 nya projektidéer, varav sju nya ansökningar …
Läs mer

Nytt verksamhetsår - nya ledamöter välkomnas

Nytt verksamhetsår - nya ledamöter välkomnas
Onsdag 8 april genomfördes 2020 års årsmöte inom Föreningen Växtlust Värmland. I år gick årsmötet av stapeln som ett telefonmöte, vilket aldrig hänt förut, men så är 2020 också ett märkligt år märkt av pågående Corona-pandemins restriktioner mot att träffas i större grupper. Boo Westlund representerande Hagfors kommun utsågs till mötesordförande medan föreningens verksamhetsansvarige Ewa Ryhr Andersson fungerade som mötessekreterare. …
Läs mer
Onsdag 8 april genomfördes 2020 års årsmöte inom Föreningen Växtlust Värmland. I år gick årsmötet av stapeln som ett telefonmöte, vilket aldrig hänt förut, men så är 2020 också ett märkligt år märkt av pågående Corona-pandemins restriktioner mot att träffas i större grupper. Boo Westlund representerande Hagfors kommun utsågs till mötesordförande medan föreningens verksamhetsansvarige Ewa Ryhr Andersson fungerade som mötessekreterare. …
Läs mer

Växtlust Värmland – för utveckling i västra och norra Värmland

Vi är en ideell förening med uppgift att främja Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Leader är en framgångsrik metod som används inom hela EU. Växtlust Värmland kan medfinansiera intressanta projekt som gör leaderområdet attraktivare, som skapar bättre förutsättningar för flera lokala arbetstillfällen eller som utvecklar lokala företag. Leadermetoden bygger på lokal förankring, nytänkande och samarbete över organisationsgränser för hållbara resultat.
Foreningen

När du behöver support – kontakta leaderkontoret!

Vi finns för att vägleda dig vidare när du vill veta mer om vår verksamhet eller de projektmöjligheter som finns inom Växtlust Värmland. Leaderkontoret besvarar frågor, tipsar om lokala samarbetspartners och sprider erfarenheter från tidigare genomförda projekt.
Kontakt

Idéhantering

Är du intresserad av att ansöka om projektstöd inom Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden hos Växtlust Värmland? Här kan du ta del av vad som gäller och hur du steg för steg ska gå tillväga.
Idehantering
Border
Nyhetsbrev Logga
Vår vision
"Med gemensamma krafter formar vi Växtlustområdet med ekonomisk, social, och ekologisk bärkraft, som hjälper oss att leva och växa och ger oss lust att verka.”
Idéum Svetsarevägen 3
686 33 Sunne
+46 (0)73 - 097 55 11
info@vaxtlust.se
Avsluta prenumeration | Hantera prenumeration
Blad