Nyhetsbrev Logga
Julbild

Växtlusts Julnyhetsbrev dec 2017

Nu går år 2017 mot sitt slut och vi skickar därför ut Växtlust Värmlands julnyhetsbrev. Här finner du de senaste nyheterna från leaderområdet och förhoppningsvis även inspiration genom de projekt som fått beslut om projektstöd under året.

Vi är en av 48 prioriterade leaderföreningar i Sverige och omfattar sex kommuner i västra och norra Värmland (Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby). LAG Växtlust Värmland (leaderstyrelsen) har t o m december 2017 fattat beslut om totalt 11 externa leaderprojekt inom Landsbygdsfonden, Regionalfonden och Socialfonden för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Därtill kommer vårt egna s k driftsprojekt, som finansierar styrelsens och leaderkontorets arbete med stöd från Landsbygdsfonden.

Vi ser väldigt gärna fler sökande till leaderprojekt under 2018! Låt dig inspireras av de projekt som finns på vår webbplats www.vaxtlust.se. Under december har vi planerat för hur vi under 2018 ska arbeta vidare för att nå ut mer direkt till presumtiva projektägare med Leaders möjligheter. LAG Växtlust beslutade vid mötet 7 december att också de dra sitt strå till stacken och starta upp paraplyprojekt, där mindre stöd kan förmedlas genom ett sammanhållet Växtlust-ägt projekt. Regelverket kring denna typ av förenklade mindre projektinsatser klarnar i januari. Först önskar vi alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Leaderkontoret håller helgstängt under mellandagarna och öppnar åter 8 januari.
Om du har synpunkter på innehållet i detta brev, inte vill ha fler nyhetsbrev från oss eller vet någon mer som skulle vilja få nyhetsbrevet skriv till: info@vaxtlust.se.

Knapp1
Nyheter Header

Vintern - projektplaneringens tid

Vintern - projektplaneringens tid
Visst är det mysigt när solen speglar sig i snö och rimfrost.

Snön ligger vit på taken och breder ut sig över marken som ett värmande täcke samtidigt som känslan inombords är att julen närmar sig med stormsteg. Då är det också skönt att bo en bit ut i landskapet, så att det snarare är snöflingor än regndroppar som singlar …

Läs mer
Border

Allmänna informations- och idémöten klara

20171014 103214 (003) Webb2
Dags att stänga kapitlet Allmänna möten 2016-2017.

Under hösten 2016 genomförde leaderkontoret allmänna möten i leaderområdets sex kommuner, där möjligheter till offentliga stöd för intressanta leaderprojekt …

Läs mer

Nationella föreningen
LUS

Nationella föreningen LUS
Den nationella föreningen LUS - Lokal utveckling Sverige.

Finns för att alla Sveriges leaderområden ska få en gemensam röst i Sverige, som remissinstans och för att kunna föra en dialog med Jordbruksverket om det praktiska genomförandet …

Läs mer

Växtlust Värmland – för utveckling i västra och norra Värmland

Vi är en ideell förening med uppgift att främja Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Leader är en framgångsrik metod som används inom hela EU. Växtlust Värmland kan medfinansiera intressanta projekt som gör leaderområdet attraktivare, som skapar bättre förutsättningar för flera lokala arbetstillfällen eller som utvecklar lokala företag. Leadermetoden bygger på lokal förankring, nytänkande och samarbete över organisationsgränser för hållbara resultat.
Foreningen

När du behöver support – kontakta leaderkontoret!

Vi finns för att vägleda dig vidare när du vill veta mer om vår verksamhet eller de projektmöjligheter som finns inom Växtlust Värmland. Leaderkontoret besvarar frågor, tipsar om lokala samarbetspartners och sprider erfarenheter från tidigare genomförda projekt.
Kontakt

Idéhantering

Är du intresserad av att ansöka om projektstöd inom Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden hos Växtlust Värmland? Här kan du ta del av vad som gäller och hur du steg för steg ska gå tillväga.
Idehantering
Border
Nyhetsbrev Logga
Vår vision
"Med gemensamma krafter formar vi Växtlustområdet med ekonomisk, social, och ekologisk bärkraft, som hjälper oss att leva och växa och ger oss lust att verka.”
Idéum Svetsarevägen 3
686 33 Sunne
+46 (0)73 - 097 55 11
info@vaxtlust.se
Avsluta prenumeration | Hantera prenumeration
Blad