Europeiska Unionen (EU)

De fonder dit EU avsätter medel för projektfinansiering kallas Europeiska struktur- och investeringsfonderna. De finns fyra fonder som är aktuella för Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. De tre fonder som kan medfinansiera projekt inom Växtlust Värmlands utvecklingsstrategi beskrivs kort här nedan. Havs- och fiskerifonden kan finansiera fiskerelaterade projekt inom Säffle kommun, men då enbart via Fiskeområde Vänern.

Du finner länken till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling härDenna logotype-kombination som du ser till höger ska endast användas av leaderkontoret, aldrig av övriga beviljade projekt

Landsbygdsfonden

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Landsbygdsfonden) är den fond som huvudsakligen kan medfinansiera projekt inom Växtlust Värmlands leaderområde. Denna fond kan användas inom Växtlust-strategins alla fem teman.

Att tänka på:
För Landsbygdsfonden är det viktigt att projekt leder till utveckling och nya arbetstillfällen. Det kan ske genom anställningar i befintlig verksamhet eller genom att nya företag skapas. Landsbygden är i fokus.

Du kan läsa mer om de möjligheter som Landsbygdsprogrammet 2014-2020 erbjuder här.

Regionalfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) kan medfinansiera vissa projekt inom leaderområdet. Främst gäller det projektstöd till företag, som kan sökas inom tema 2 och 4 i Växtlust-strategin. Förutom inom Lokalt ledd utveckling har Tillväxtverket ansvaret för Regionalfondens medel i Sverige.

Att tänka på:
I denna fond mäts antal nya små och medelstora företag samt antal nya arbetstillfällen inom dessa företag. Produktutveckling är också ett mål och koppling mellan stad och land prioriteras. Mindre tätorter är i fokus.

Läs mer om Regionalfondens nationella möjligheter hos Tillväxtverket.

Socialfonden

Europeiska socialfonden (Socialfonden) kan medfinansiera vissa projekt inom leaderområdet. Främst gäller det allmännyttiga projekt som riktar sig till arbetslösa individer. Projekt med finansiering från Socialfonden kan sökas inom tema 1 och 5 i Växtlust-strategin. Förutom inom Lokalt ledd utveckling har Svenska ESF-rådet ansvaret för Socialfondens medel i Sverige.

Att tänka på:
Här är arbete främst för att minska arbetslösheten och flytta människor närmare ett inträde på arbetsmarknaden viktigt. Hur väl projektägaren lyckas med detta kommer att följas upp på individnivå. Det är möjligt att arbeta både på landet och i staden.

Läs mer om Socialfondens nationella möjligheter hos Svenska ESF-rådet.

Jordbruksverket

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden under programperioden 2014-2020. Jordbruksverket fattar de formella projektbesluten och ansvarar för förvaltning, samordning och utbetalning för lokalt ledd utveckling i Sverige.

Du kan läsa mer om Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden på Jordbruksverkets webbplats. Där finner du också information om Jordbruksverkets övriga verksamhet. Det är via e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats du kan ansöka om stöd till ditt projekt.

Aktuella EU-logotyper finner du även direkt på Jordbruksverkets webbplats här.

Tips på andra intressanta länkar med information

  • Guiden till EU-program i Sverige finner du här.
  • Landsbygdsnätverket 2020 finner du här.
  • Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling (ENRD) finner du här.