Föreningen Leader 7-sam Värmland håller bildandestämma 7 juli kl 18, Gunnerudsgården Östra Ämtervik – välkomna!

6 juli 2022 - Nyhet

Torsdag 7 juli kl 1800 håller den nya föreningen Leader 7-sam Värmland, som omfattar Arvika, Eda, Hagfors, Munkfors, Sunne, Säffle och Torsby kommuns geografier och invånare, sin bildandestämma för att skapa nästa aktiva leaderförening.

Platsen är Gunnerudsgården i Östra Ämtervik inom Sunne kommun

Det är hög tid att bilda den nya leaderföreningen nu inför höstens färdigställande av den numera prioriterade nya utvecklingsstrategin till en komplett version. De ytterligare handlingar som krävs, för att den nya föreningen sen ska kunna ansöka om att få starta verksamhet för år 2023-2027 i det med Munkfors kommun utökade leaderområdet, ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 22-10-15 .

Siktet är inställt på att agera så snabbt det är möjligt för att få leaderområdet godkänt i början av 2023. Först när ett startbesked har erhållits kan den nya personalen påbörja sitt arbete och leaderområdets nya styrelse börja ta emot nya ansökningar om leaderprojekt.

Växtlust återkommer på denna webbplats med mera information om nästa års möjligheter genom ny leaderförening när ansökan är insänd i höst. Tills dess fortsätter nuvarande leaderområde sina avslutande år 2022-2024 (ev delar av år 2025) i befintlig verksamhetsform och stöttar de pågående sista projekten till formella beslut om stöd via Jordbruksverket och genomförande av sina projektinsatser.

Välkomna till bildandestämma!

 

Inbjudan finner du HÄR

Föredragningslistan finner du HÄR

 

// Sommarhälsningar från leaderkontoret