Föreningen Växtlust Värmland håller extra årsmöte

21 juni 2018 - Nyhet

Tisdag 26 juni kl 13-14 håller Föreningen Växtlust Värmland ett extra årsmöte. I första hand hålls mötet för att få möjlighet att före sommaren utse ny ideell ledamot i LAG Växtlust samt ny förste vice ordförande i arbetsutskottet (AU). Mötet kan även komma att få information om ungdomsledamot nr 2, om denna är utsedd på mötesdagen, samt om aktuellt projektläge.

Mötet hålles fysiskt på Idéum Svetsarevägen 3 i Sunne, Lokal Ateljén på bottenvåningen rakt innanför huvudentrén med möjlighet att även delta i mötet per telefon enligt vår telefonmötesfunktion. Alla medlemmar har kallats till detta extra årsmöte via e-post den 12 juni med information om hur man kopplar upp sig i telefonmötet, om detta sätt är att föredra för en enskilde medlemmen. Alla medlemmar har även ombetts att föranmäla sig och sitt val av deltagande samt att om så är fallet även att anmäla förhinder.

Välkomna önskar Styrelsen genom Leaderkontoret