Föreningen Växtlust Värmland kallar till digitalt årsmöte 29 april kl 18-19

22 mars 2021 - Nyhet

Den 29 april kl 18-19 är det dags för leaderföreningens årsmöte 2021. Även i år planerar vi att hålla Föreningen Växtlust Värmlands årsmöte i digital form. Torsdagen den 18 mars fick alla föreningens medlemmar kallelse med föredragningslista, årsberättelse, revisionsberättelse m m i epost. Om någon medlem önskar få sina årsmöteshandlingar även i brev ombeds ni kontakta leaderkontoret, så skickar vi givetvis underlagen även brevledes. I annat fall försöker vi bespara miljön onödiga pappershandlingar. Vid årets årsmöte lyfter vi även förändrat säte för leaderföreningen (stadgeändring), eftersom leaderkontoret planerar flytta från Sunne kommun till Torsby kommun under sommaren 2021. Vi informerar också medlemmarna om utfallet av projekt under den ursprunglig programperiodens fördelning av projektmedel, 2014-2020, med en aktiv projektfas sedan starten januari 2016 t o m avslutet i december 2020.

Nyhet: Inför årsskiftet 2020/2021 fick vi besked om att två år, 2021-2022, kommer att läggas till den innevarande programperioden och därmed förlänga den medan nästa programperiod istället kortas till att omfatta nya projektmedel under åren 2023-2027.

Under 2021 kommer tre parallella aktiviteter att ske:

1. Avslutning av pågående projekt som är i slutfasen 2021, flytt av leaderkontoret inför semestern och nystart i Torsby fr o m augusti i år.

2. Guidning och mottagning av nya idéer samt öppning av ansökan i steg 1 med start 22 mars, handläggning av projektärenden samt beslut av LAG Växtlust om nya kompletta projekthandlingar fr o  m 29 april.

3. Processarbete för att ta fram nästa programperiods utvecklingsstrategi med framtidsspaning, lokalt SWOT-arbete och inspel från aktörer inom sju kommuner till vilka teman/insatsområden vi ska arbeta vidare med och bevilja projekt inom fr o m år 2023.

Spännande tider har vi framför oss under ännu ett aktivt Leaderår.

Välkommen till årsmötet!

Kallelse och föredragningslistan finner du HÄR

// LAG Växtlust genom leaderkontoret