Första höstmånaden här -> projektansökningar strömmar in

4 september 2018 - Nyhet

Efter en otroligt varm och torr svensk sommar med Sydeuropeiska inslag föll i slutet av augusti äntligen lite regn över vallar, beten och dikeskanter i Värmland. Våra lantbrukare sliter fortsatt med torra beten och svaga vallskördar, men vi hoppas att september startar en mild, lagom våt höst som ger fler vallskördar innan vintern tar vid. Här på leaderkontoret har vi haft en hektisk inledning efter semesterperioden med ett stort inflöde av nya projektansökningar och många livliga idédiskussioner. Äntligen har proppen lossnat i vårt leaderområde, jättekul!! Ja så härligt intensiv har starten varit att uppdateringen på denna webb släpat efter en tid av bara farten.

I nästa vecka, 11-12 september, ska LAG Växtlust träffas igen efter sitt sommaruppehåll – nu med två strategidagar i Brunskog på agendan. Det är hög tid att granska Växtlusts utvecklingsstrategi en sista gång och fatta de beslut, som ska ligga till grund för resterande programperiods bedömningar av nya leaderprojekt. Under sommaren har Jordbruksverket genomfört en rad förenklingsåtgärder som syftar till att underlätta båda ansöknings- och handläggningsprocesserna gällande leaderprojekt. Köerna till formella beslut hos Jordbruksverket blir nu allt kortare, vilket alla verkligen uppskattar. Det gäller såväl ansökan om stöd som ansökan om utbetalning.

Vi på leaderkontoret känner oss allt mer insatta i de regler som fortsatt gäller och välkomnar verkligen de förenklingar som genomförts och som också gör vårt arbete enklare och snabbare. Även för er som ansöker om stöd ska förenklingarna förhoppningsvis upplevas tydliga och positiva. Vi har därför nu också uppdaterat våra vägledningar till ansökan steg 1 och 2 samt tagit fram en kortversion och en checklista för er som arbetar med ansökan i steg 2. Vi hoppas ni ska finna dessa guider mer tydliga än de första vi tog fram. Hör gärna av er om frågetecken finns eller om ni vill ha besök av oss under arbetets gång!

Under Idéhantering – när du följer de olika stegen i processen på sidan – finner du dessa uppdaterade vägledningar i högerkanten. Välkommen att presentera den idé du gått och tänkt på under sommaren du också – hör av dig!