GOD JUL & GOTT NYTT ÅR – tack för i år! Det utökade leaderkontoret tar helgledigt till 9/1

23 december 2022 - Nyhet

Tack till er alla för i år! Nu ska vi fira jul- och nyårshelgerna med våra nära och kära. Därför stänger leaderkontoret verksamheten under kommande storhelger och öppnar åter först 9 januari igen. Vi vill tacka alla som i stort och smått bidragit till att vi nu kan stänga även projektverksamheten för den utökade programperioden 2014-2022, efter att ha fördelat alla tilldelade projektstödsmedel, härligt!

Därför stort tack till alla er som kämpat på med projektverksamhet under en kortare eller längre tid, därefter slutredovisat och där bidragit till att vi fyller de flesta av våra uppsatta mål i nuvarande strategi redan före de sista 25 leaderprojekten inom Växtlust Värmlands leaderområde har slutredovisat, bravo!

Tack också till Föreningen Växtlust Värmlands medlemmar för er välvilja och ert intresse!

Stort tack även till alla föreningens förtroendevalda som är så engagerade, pålästa och intresserade, som vill alla väl och som därför står ut med kort framförhållning av och till.

Ett särskilt tack vill jag också rikta till min tidigare kollega Mattias Dahlman, som numera på konsultnivå bistått oss med så väl konkret ärendehandläggning som introduktion i handläggningens svåra konst.

Slutligen vill jag presentera våra nya medarbetare på leaderkontoret, Berit Palmquist och Caroline Johanson, som introducerats i leaderarbetets alla sidor under höstens hektiska slutskede av programperiodens ärendehantering. De har fått ta del av både ansökan om stöd och ansökan om utbetalning och kommer kunna bidra med support på olika sätt under år 2023. Du kan läsa deras korta presentationer och se deras kontaktuppgifter HÄR.

Vi ser nu fram emot 2023 och ännu ett Växtlust-år fullt av spännande pågående och senare under året också slutredovisande projekt, som även de 25 projektägarna kommer att bidra till att vi uppnår än fler av våra mål när vi summerar och slutligen utvärderar denna programperiodens leaderprojekt inom Växtlust Värmland år 2024.

Med önskan om en riktigt GOD JUL & ett GOTT NYTT ÅR tar vi nu paus!

// Leaderkontoret genom Ewa, Berit och Caroline