Information om projektstöd inom leaderområdet inför årsskiftet

23 december 2022 - Nyhet

LAG Växtlust Värmland fattade 14 december det allra sista beslutet om ett nytt projekt inom den förlängda programperioden 2014-2022. Därmed har Växtlust inte längre några tillgängliga medel kvar. Det betyder i klartext att det nu är helt stopp för nya ansökningar om projektstöd hos just Växtlust Värmland dvs inom det nuvarande leaderområdet Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby kommuners geografiska område. Växtlusts leaderkontor kommer under 2023 därför enbart att ge support till pågående externa projekt och guida dessa att genomföra sina del- och slutredovisningar på ett bra sätt. Under år 2023 pågår fortsatt 25 projekt hos oss som alla dessutom avslutas innan nästa år är till ända. I slutet av 2023 kommer vi också att genomföra den tredje och sista internutvärderingen av projektverksamheten i denna programperiod. Vi vill här passa på att tacka alla intressenter och projektägare för att ni velat ta del av Växtlust Värmlands projektmöjligheter den gångna programperioden, för alla intressanta idéer vi fått diskutera med er och projekt vi tillsammans format och kunnat följa i mål. Vi önskar alla er som fortsatt jobbar på i Växtlusts leaderprojekt lycka till i slutskedet och självklart är vi med er hela vägen fram!

År 2024, när alla Växtlust-projekt alltså är slutredovisade, kommer vi skriva rapporter om verksamheten och genomföra slututvärdering av programperioden t o m 2022. Vi kommer också under nästa år att äntligen få mer tid till att berätta här på webbplatsen och på vår Facebook-sida, om alla de genomförda projekt vi haft och skriva inlägg om de särskilt intressanta och lyckade projekten. Alltså kan ni se fram emot att under kommande år få ta del av goda projektexempel, som även kan inspirera intresserade till nya projekt år 2023-2027, men då i en annan leaderförenings regi.

Den 3 januari 2023 öppnar enligt plan Jordbruksverket sin omarbetade e-tjänst där de kan ta emot nya ansökningar om projektstöd inom olika kategorier. Växtlust Värmland kommer inte att vara aktiv som leaderförening i den nya programperioden utan det kommer istället den nya leaderföreningen ”Leader 7-sam Värmland” att vara. Denna förening bildades i juli 2022, är ansvarig för ansökan om att starta det nya utökade leaderområdet, omfattande Arvika, Eda, Hagfors, Munkfors, Sunne, Säffle och Torsby kommuners geografiska område, som lämnades in till Jordbruksverket i oktober 2022 och kommer att starta upp nya projektmöjligheter tidigast i mars 2023.

Ansökan för Leader 7-sam har nyligen bedömts komplett och den nya strategin med tillhörande insända handlingar är nu godkända. Dock kommer inget av de 40 nya leaderområdena i Sverige att få startbeslut förrän tidigast i februari, enligt Jordbruksverkets senaste besked. Den 28 februari planeras en helt ny nationell gemensam webbplats för Leader i Sverige 2023-2027 också att lanseras, där Leader 7-sam liksom de flesta andra leaderområden aktuella för den nya programperioden kommer att nås.

Leader 7-sam kommer att ha en egen domän och kan nås genom egen epost efter 1 mars 2023. Men om du redan under januari eller februari 2023 önskar kontakt med den nya föreningen är du välkommen att maila din fråga till oss på Växtlust-kontoret genom info@vaxtlust.se så länge. Vi förmedlar kontakten vidare tills dess Leader 7-sam Värmlands egna kontaktuppgifter kan spridas till intresserade. Tänk dock på att aldrig ansöka om ett stöd som du inte först förankrat hos berörd mottagande part, speciellt viktigt är detta gällande projektstöd genom Leader. Välkommen att anmäla ditt intresse!

// Leaderkontor och styrelse genom Ewa Ryhr Andersson