Innovationsfrämjande i landsbygder – spännande länkar om artiklar, framgångsfaktorer och exempel

1 mars 2021 - Nyhet

Sedan ca 18 månader tillbaka finns det en arbetsgrupp inom Landsbygdsnätverket som kallas ”Innovationsfrämjande i landsbygder” . I denna grupp har representanter från en rad olika organisationer under ledning av ordförande Mathias Mellgren, Företagarna och sekreterare Ulrika Holmgren, Landsbygdsnätverket haft i uppdrag att arbeta fram metoder, lärdomar, framgångsfaktorer samt leta reda på och i artiklar presentera goda exempel på lyckat innovativt arbete. Vi har lyft exempel  från olika branscher och utifrån olika behov vi funnit runt om i landet utanför de större städerna. Inte minst på landsbygden går solen upp igen när nya lösningar på problem kan introduceras efter lyckad samverkan eller när möjliga vägar framåt plötsligen öppnar sig och skapar nya affärsmöjligheter.

Arbetsgruppen har bestått av följande organisationer och företrädare: Tillväxtverket (Per-Olof Remmare), RISE (Pia Westford), Vinnova (Camilla Sjörs), LRF (Kjell Ivarsson), Skogsstyrelsen (Åsa Hofring), Coompanion (Bridget Wedberg), Matfiskodlarna (Linda Falk Wigdén och Wenche Hansen), Hela Sverige ska leva (Åse Claesson) och den nationella leaderföreningen Lokal Utveckling Sverige, LUS (Ewa Ryhr Andersson, Växtlust)

Arbetet har varit mycket intressant, spännande och givande och det går mot sitt slut framåt vårkanten april/maj 2021. Innan arbetet är helt klart uppmanar vi sen en tid till matnyttig läsning på den webbsida vi introducerat, där all skapad och framlyft information samlats, för alla som är intresserade att ta del av. HÄR finner du de artiklar, länkar och intressanta exempel vi samlat på oss under arbetets gång. Det är också flera spännande presentationer på gång under mars månad 2021.

Om du har egna goda exempel att bidra med där innovationsarbetet på din landsbygd varit särskilt framgångsrikt och vad du tror det berodde på är du hjärtligt välkommen att skicka en e-post till Ewa med kort information om vad exemplet gällde samt kontaktuppgifter till dig för ett samtal om exemplet: ewa.ryhr.andersson@vaxtlust.se 

På Landsbygdnätverkets webbplats finns även en rad intressanta webbinarier kallade Landet lärlunchwebbinarier att ta del av. Ett nytt sådant läggs ut med jämna mellanrum. Gällande just arbetet med innovationsfrämjande insatser finns Landet lär – lunchwebbinarium nr 46 att ta del av under rubriken: Så möter vi samhällets utmaningar. Om social innovation i teori och praktik från 19 januari 2021 med Malin Lindberg från Luleå tekniska universitet. Du finns webbinariet HÄR

Landsbygdsnätverket producerar också Landet – podden bortom storstan, som inspirerar och diskuterar ämnen med fokus på landsbygden. Inom kort kommer ett avsnitt att handla om just innovationer. Landet-podden finner du HÄR . Tips: Avsnitt 119 handlade den 23 februari om Smarta landsbygder – om kreativa lösningar på lokala utmaningar.

 

Nedan finns ytterligare lästips för intresserade av innovationer:

Tillväxtverkets rapport om städer och landsbygder finner du HÄR

Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation finner du HÄR

Mångmiljonsatsning på svenska centrum för livsmedelsforskning och innovation finner du HÄR

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har introducerat ett nytt utvecklingsnätverk för sociala företag. Du kan läsa mer om det HÄR

Under samma länk återfinns också Ny väg till innovativa välfärdslösningen – en handbok om samverkan med sociala företag

Vi önskar dig mycket nöje!