Leaderkontoret åter öppet – Dags för skrivarinsatser för programperioden 2023-2027

14 januari 2021 - Nyhet

Nu är Växtlusts leaderkontor åter öppet efter helgledigheterna. Vi har äntligen njutit av lite sol och till slut även fått efterlängtad snö. Vi börjar direkt med en offertförfrågan om samordnande process- och skrivarinsatser gällande nästa programperiods utvecklingsstrategi, 2023-2027. Vi söker dig som känner till Leadermetoden och de förutsättningar vi arbetar under i trepartnerskap inom berörda kommuner lite närmare. Du ska gilla och behärska processarbete, ha lätt för att samordna flera olika arbetsmoment och intressentgrupper, inte vara främmande för digitala föredragningar, kunna uttrycka dig väl i tal och skrift för att forma en tydlig strategi samt kunna lägga en intensivare arbetsinsats när så behövs. Arbetet sker i samverkan med nuvarande verksamhetsansvarig och styrelsens arbetsutskott.

Läs mer information om oss och upplysningar om önskad konsultinsats HÄR.

Arbetet är viktigt att få en högre fart på snabbt redan under inledningen av 2021. Vi söker därför en person som har arbetsutrymme ledigt och som därför kan tillträda så snart som möjligt efter vunnen upphandling. Offertperioden är kort, 14 dagar, men vi avser därför också fatta ett snabbt beslut och lämna besked senast 1/2.

Redan 22 januari ska verksamhetschef och ordförande delta i en utbildning inför strategiskrivandet, som därefter startar redan i februari med målet att lämna in del 1 av leaderområdets nya utvecklingsstrategi senast 15 oktober 2021 för prövning hos Jordbruksverket under kommande vinter (2021/22). Om vår nya strategi prioriteras av myndigheten kan även en insats del 2 komma att bli aktuell under år 2022.

Under januari månad pågår för övrigt Växtlust Värmlands bokslutsarbete och det första LAG-mötet med leaderstyrelsen genomförs 29/1.

Fr o m februari månad planerar vi att kunna ta emot frågor om nya projektidéer och då ha lite mer klart för oss vilka idéer som LAG Växtlust anser är viktigast att få genomfört tidigt utifrån nya tillförda projektmedel för de båda förlängningsåren 2021-2022. Vi hoppas även inom kort få ett tydligt besked från Jordbruksverket, om de kommer att kräva någon form av omarbetning av nuvarande utvecklingsstrategi innan vi kan ta emot nya projekt. Vi vet att den digitala ansökan, som tillhandahålls av Jordbruksverket, håller på att omarbetas till en tydligare version gällande olika stödformer. Vi ber därför alla våra intressenter att avvakta själva ansökningsprocessen tills vi vet mer om följande viktiga moment: Först att samtliga ingående sex kommuner har fattat beslut om att medfinansiera de nya projektmedel som kan erhållas från svenska staten och EU. Därefter vad LAG önskar stödja för typ av projekt med de nya projektmedlen och även om strategin behöver omarbetas före första beslutet år 2021 kan fattas. Slutligen bör vi avvakta nya ansökningar tills vi vet mer om när de nya digitala ansökningsformulären för leaderprojekten finns på plats. Mer information kommer läggas ut här så snart vi har dessa delar klart för oss.

Håll ut och håll avstånd så hörs vi snart igen!