Leaderkontoret har startat upp en intensiv höst

15 september 2022 - Nyhet

Efter semesterperioden har de tre valen tagit upp mycket tid i svenska folkets tankar. Nu går vi istället in i slutspurten gällande leaderkontorens projektstödsfördelning för den förlängda programperioden 2014-2022. På landets alla leaderkontor pågår just nu febril aktivitet inom två intensiva parallella processer. Dels arbetar vi med att ro innevarande programperiods sista medel i hamn och dels pågår arbetet med att färdigställa ansökan om att starta nytt leaderområde 2023-2027. Den senare processen ska vara klar redan 15 oktober 2022. Att hinna fördela de sista återflödesmedlen från redan avslutade projekt ska vara klart innan nyår.

Idag (15/9) hade arbetsutskottet (Au) sitt första möte för hösten. Vi planerade där leaderstyrelsens teammöte 29-30/9 som i år genomförs som en kombination mellan besök i Hagfors kommun och konferens i nya Munkfors kommun (tillkommande sjunde kommun fr om 2023). Arbetsutskottet granskade också vad som troligen kan bli den sista nya ansökan i denna programperioden. Under mötet beslutade ledamöterna att i första hand ge möjlighet till de sökande som hört av sig och önskat ompröva sina befintliga projekt för utökat behov av stöd, så långt återflödet räcker. Om det sen skulle bli någon mindre slant kvar i slutet av året kan i första hand ett kort förstudielikande projekt (max sex månaders genomförande) beviljas enstaka intressent. Om det skulle uppstå andra möjligheter skriver vi det HÄR på webbplatsen. Just nu tar vi alltså tills vidare inte längre emot några nya projektidéer inom Växtlust Värmland.

Med önskan om en skön färgstark höst!

// Leaderkontoret Ewa och Berit