Leaderområdet erbjuder lokala träffar – var med och påverka innehållet i nästa strategi!

21 juni 2021 - Nyhet

Vi berättar – du tycker till. Sex av åtta möten genomförda – välkomna till de två sista träffarna!

Vad ska leaderområdets pengar 2023-2027 gå till? Sedan mars månad pågår arbetet med nästa programperiods (2023-2027 års) utvecklingsstrategi. Nuvarande styrelse för Växtlust Värmlands befintliga leaderområdes partnerskap har upphandlat en samordnande skrivarfunktion, ett team för Ludvig & Co (f d LRF Konsult) för själva skrivarbetet. De har också tillfrågat representanter för ett nytt partnerskap, om de tillsammans med tre representanter för nuvarande Växtlust-området vill åta sig detta processarbete. De sju kommuner som planerar bilda nästa leaderområde (Arvika, Eda, Hagfors, Munkfors. Sunne, Säffle och Torsby kommuner) tillsammans med nio småföretagarorganisationer och föreningar utgör nu det s k nya partnerskapet. Detta trepartnerskap av offentliga, privata och ideella aktörer ska alltså tillsammans och under samordning av Ludvig & Co:s team arbeta fram det utökade områdets nya leaderstrategi.

När vi nu närmar oss att få fram såväl nytt namn, ny vision, vår definition av begreppet innovation, övergripande mål för nästa periods projektarbete och vilka trender, möjligheter och behov som bör styra kommande periods medelstilldelning vill vi också höra vad ni som bor och verkar runt om i vårt stora leaderområde anser är viktigt. Vad tycker just du? Vilka prioriterade åtgärder ser du som småföretagare i leaderområdet och du som medlem i en lokal förening att leaderområdet bör satsa kommande periods projektpengar på, för att vi ska få så bra utveckling som möjligt för de medel just vi får till förfogande?

Välkommen att komma till någon av de åtta planerade lokala möten vi genomför under v 26-27 mellan 28 juni och 8 juli precis innan leaderkontoret stänger för semester. Vi genomför Coronasäkra träffar och tar därför emot begränsat antal deltagare per plats. Vi följer smittskyddsreglerna och de lokala mötesrestriktionerna (som upphör den 27 juni). Anmäl ditt deltagande med namn och plats, så vi vet vilket möte du/ni planerar att delta i.

Sex genomförda påverkansmöten:

  • 28 juni kl 18.30-20 Arvika. Plats Skutbouddens restaurang i Brunskog.
  • 29 juni kl 18.30-20 Eda. Lundsbergs Bygdegård i Köla
  • 30 juni kl 18.30-20 Säffle. Långseruds Bygdegård (vid Wiksfors Bruk)
  • 1 juli kl 18.30-20 Hagfors. Sunnemo Folkets Hus
  • 5 juli kl 18.30-20 Sunne. Sunne Hembygdsgård
  • 6 juli kl 18.30-20 Munkfors. Ransäters Hembygdsgård

Välkomna till de sista två träffarna:

  • 7 juli kl 18.30-20 Torsby. Sahlströmsgården i Utterbyn (anmälan stängd)
  • 8 juli kl 18.30-20 Sysslebäck. Strandås Gästgiveri (fåtal platser kvar, 7/7 kl 16 stänger anmälan)

Anmäl (Strandås enbart) via sms till 073-097 55 11.

Varmt välkomna att ge oss dina / er förenings synpunkter medan möjligheten finns :). Delta i utformningen av leaderområdets nästa utvecklingsstrategi. I höst ska vi arbeta klart strategin och redan den 15 oktober ska den vara inlämnad hos Jordbruksverket. Därför är det bråttom att agera.