Nya möjliga leaderprojekt efter 31 maj – attraktionsprojekt och projekt riktade till unga

20 juni 2021 - Nyhet

Styrelsen för Växtlust Värmland har i vår reviderat leaderområdets utvecklingsstrategi för år 2021-2022. Fr o m 31 maj är nya strategin godkänd av Jordbruksverket. Strategin 2014-2022 och en kort beskrivning av gången för att presentera en idé för leaderkontoret finns utlagd under sidan Idéhantering. Om du vill läsa mer i strategin finner du den också HÄR. Nu ges därför större möjligheter för er som vill ansöka om rena attraktionsprojekt dvs ni som vill skapa bättre förutsättningar för att flytta till vårt område, för att bo och erhålla service här, för att skapa trivsel och aktiviteter i bygden och för att driva projekt riktade direkt till ungdomar, främst landsbygdsungdomar. Det kan ni alltså ansöka om stöd genom Leader till i höst :).

Vi har f n också möjligheter kvar för intresserade småföretag i leaderområdet att ansöka om s k Projektstöd till företag, när det är dags för ett utvecklingssteg inom företaget. Vi ser gärna att småföretag som står i skedet att skapa mer långsiktig hållbarhet inom företaget i pandemins spår genom att utbilda sig för nya affärsgrenar, tillsätta styrelsekompetens, arbeta med jämställdhet, mångfald eller miljöfrågor hör av er och diskuterar om ett leaderprojekt kan vara en möjlighet för delfinansiering av insatsen. Det kan så klart sökas stöd även för inköp av någon viktig utrustning eller mindre investering också som komplement. Maxtaket för den totala budgeten i leaderprojekt är dock 500 000 kr exkl moms. Om budget förväntas bli större än så är inte Leaderprojekt aktuellt. Då hänvisar vi intressenter till företagsstödet istället. Vi bedömer också att nivån på stödet (40 %) som söks bör vara minst 50-100 000 kr för att ett Leaderprojekt ska vara intressant att genomföra i ett företag dvs omfatta en totalbudget om minst 125-250 000 kr.

Förutom de två projekttyperna ovan har vi fortsatt medel riktade till olika projekt inom hållbarhet och miljö, som vi gärna ser sökande till inför höstens beslutsmöten. Styrelsen beslutade 23 juni om flera nya leaderprojekt och dessa presenteras efter stundande sommaruppehåll. Styrelsen beslutade också att sista möjliga slutdatum i nya leaderprojekt ska vara 2021-08-31, men att så många som möjligt ska slutföra sina projekt dessförinnan. Ambitionen är att fördela de projektmedel vi har kvar (drygt 6,5 miljoner) under hösten 2021, så att det finns tillräcklig tid för de sista sökande att genomföra de sina projekt

Supportläget: Leaderkontoret är f n mitt uppe i tre intensiva sista uppdrag inför semestern. För det första slutför vi protokoll och handläggning av de projekt som beslutades vid våren sista styrelsemöten. Dessutom flyttar vi Växtlusts leaderkontor fysiskt från Ideum i Sunne till Kyrkogatan 5B i Torsby under v 27. Den nya postadressen gäller fr o m 9 augusti. Därtill återstår två påverkansmöten kvällstid under v 27, i Torsby 7 juli och i Klarälvdalen den 8 juli, där vi samlar in vad ni som deltar i våra möten önskar att de nya projektmedel som kan sökas fr om 1 januari 2023 ska gå till. De åsikter vi nu samlar in från åtta lokala möten läggs till de synpunkter nya partnerskapets 16 organisationer framfört under framtagande av den nya utvecklingsstrategin för år 2023-2027 som ska lämnas in till Jordbruksverket i oktober 2021.

Med anledning av pågående arbeten i v 27 och semesterns inledning i v 28 kommer vi inte att kunna hantera och diskutera nya idéförfrågningar i epost förrän efter semestern. Du är självklart välkommen med ditt förslag under sommaren ändå, men vi kontaktar dig fr o m v 32 i augusti. Ni som vi redan diskuterar nya idéer med oss ber vi också arbeta vidare med era idéer på egen hand och lägga kraft på att få fram en väl underbyggd budget i sommar, där alla utgifter måste ha verifierade kostnadsunderlag. Detta tar alltid tid och krävs för att en komplett ansökan ska finnas och för att ansökan alls ska beredas av styrelsens beredningsgrupp inför beslut i nästa steg. Uppskattade kostnader ”mellan tummen och pekfingret” godkänns alltså inte. Välkomna alla intresserade med nya spännande idéer som passar väl in i de luckor vi har kvar att fylla inom vår befintliga utvecklingsstrategi t o m 2022 och gärna direkt med en väl underbyggd budget.

Trevlig sommar!