Pumptrack och utegym i solens sken – perfekt för sommarlovslediga barn och turister

25 juni 2024 - Nyhet

Vid foten av Valfjällets anläggning i Eda kommun har slalomklubben genom ett större Leaderprojekt skapat både en pumptrackbana för mindre barn och ungdomar och ett utegym för alla åldrar. Häromdagen passerade jag området för att se om gräsytorna i pumptrackbaneområdet hade växt till sig i det omväxlande försommarvädret och om de båda anläggningarna liksom skyltarna med information hade klarat den stränga vintern bra. Allt såg prima i ordning ut i veckan före midsommar, vilket var skönt att konstatera!

Nu har sommarlovet börjat och turistsäsongen likaså. Därför bedömer Växtlust att många här boende, efter att midsommarhelgen har passerats, kommer att använda det nya aktivitetsområdet mer frekvent. Området är ypperligt för en rad olika sommaraktiviteter. Kanske blir området en daglig mötesplats för bygdens ungdomar och ett utflyktsmål för kommunens barnfamiljer, men också en rörelseyta för semesterfirande tillresta turister.

Vi tackar Valfjällets slalomklubb för deras många insatser för bygdens bästa de senaste åren, inte enbart genom detta Leaderprojekt, utan också genom andra parallella projektinsatser och för ett stort engagemang i klubben. Vi tackar också landsbygdens olika företag som i vått och torrt stöttar slalomklubben och andra ideella föreningar i Köla-bygden med omnejd i deras ideella insatser för allas väl och ve.

Utegymet har något redskap för de flesta träningsintresserade och är dessutom tillgänglighetsanpassat. Skyltar med instruktioner finns vid varje redskap.

Översiktsbild över aktivitetsområdet i riktning mot Kölavägen med parkeringsytorna till vänster i bild och elljusbanan till höger.

Anslagstavlan förkunnar att detta är ett område för aktiv rörelse medfinansierat av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Växtlust Värmland.

Vad vore vår landsbygd utan engagerade föreningsmänniskor och givmilda företagare med ett stort hjärta för bygden? Stort tack!