Slutspurt på Menti-enkäter – svar önskas snarast (stänger 5 maj)!

3 maj 2021 - Nyhet

Nu går vi in i de sista dagarna med öppna Mentimeter-undersökningar för att samla in vad tillfrågade målgrupper vill se i en ny utvecklingsstrategi, som ska gälla för år 2023-2027. Det leaderområde vi utgår ifrån kallas idag Växtlust Värmland, men området kommer att utökas med en kommun. De som berörs av våra frågor just nu tillhör någon av målgrupperna:

Unga (13-25 år), Småföretagare, Bygderörelsens olika föreningar och Projektägare som nyligen drivit eller som just nu genomför leaderprojekt. Ni som ombetts besvara enkäterna via menti.com bor och/eller bedriver verksamhet inom någon av följande sju kommuner: Arvika, Eda, Hagfors, Munkfors, Sunne, Säffle och Torsby kommuner. I nästa programperiod tillkommer alltså Munkfors kommuns invånare så just nu tillhör inte ni gruppen befintliga projektägare.

Vi frågar bl a vad ni uppskattar i er närmaste omgivning idag, vad ni saknar på orten eller i kommunen, vad ni skulle önska att man kunde söka pengar för att utveckla i nästa period och vilka medskick ni vill ge vår skrivargrupp inför utformningen av den nya strategin. Frågorna varierar lite mellan de olika målgrupperna. Varje målgrupp har en egen kod till den aktuella undersökningen.

Om du inte har fått någon epost från oss eller via din kommun om detta, men gärna skulle vilja bidra – i så fall är det bråttom. På onsdag 5 maj stänger vi dessa undersökningar! Kontakta därför vår samordnare Louise Nilsson hos Ludvig & Co på epost: louise.nilsson@ludvig.se redan imorgon, så kan hon ordna att även du får medverka och ge oss dina svar och synpunkter :).

Välkommen att bidra till underlaget för kommande möjligheter att ansöka om leaderprojekt from år 2023. Tack på förhand.