Sommar, sommar å sol…nu tar vi semester och stänger leaderkontoret till i v 33

17 juli 2022 - Nyhet

Nu är det hög tid att ta semester även för leaderkontorets personal. Vi stänger kontoret under semesterperioden och öppnar åter den 17 augusti i vecka 33. Det har varit ett väldigt intensivt år 21-22, där vi först bytte kommun och flyttade från Idéum i Sunne kommun till Kyrkogatan 5B i Torsby kommun i juli ifjol. Efter flytten har vi jobbar väldigt målmedvetet för att hinna ta emot sökande med goda idéer, guida dem till att digitalt skicka in kompletta ansökningar, därefter beredningsgruppens beredningsarbete med synpunkter samt styrelsens granskning, bedömning och poängsättning av varje enskild ansökan. I nästa steg motivering av ärenden som ledde till prioritering och godkännande med tilldelning av projektmedel eller i vissa fall avslag och den vidare hanteringen av avslagen ansökan. I sista stegen slutlig handläggning hos leaderkontoret av ett drygt 20-tal projekt som fått del av de sista medlen och några som tyvärr fick avslag på sin ansökan.

Nu tar vi välbehövlig paus så vi får hämta nya krafter genom sol, andra aktiviteter och skön vila.

Vi hoppas sommaren bjuder oss både sol för lagom solbränna och regn för härlig svampplockning i skogen och goda skördar på åkrarna.

 

Vi önskar alla projektägare lycka till i sitt projektarbete vare sig det är på detaljplaneringsstadier, under uppstart, pågående eller under avslutande och redo för slutredovisning. Även ni behöver komma ihåg att ta paus och njuta av sommaren – som ju ofta anses allt för kort.

Ta alltså väl vara på sommaren, så ses vi alla lite piggare i höst!