Utvärdering via webbenkät pågår

21 juni 2017 - Nyhet

Just nu pågår insamling av synpunkter från arbetet under startfasen, första delen av föreningen Växtlust Värmlands verksamhet i innevarande programperiod. Webbenkäten genomförs av Attityd. De som fått frågor att besvara är ledamöter och förtroendevalda inom styrelsen (LAG), föreningens medlemmar samt de som ansökte om projektstöd under perioden 11 januari 2016 t o m årsmötet 6 april 2017. Vi är tacksamma om så många som möjligt vill dela med sig av sina synpunkter, så att vi får en bra helhetsbild över hur ni upplevt verksamhetsstarten inom Leader denna gång. Vid höstens första styrelsemöte (14-15 september) redovisar Attityd resultatet för styrelsen. Vi tar självfallet till oss av det ni förmedlar. Svara därför väldigt gärna på enkäten, även om ni har mycket annat att stå i nu i midsommartid.

// Leaderkontoret