Växtlust inför temporärt STOPP för nya ansökningar 17 maj

10 maj 2019 - Nyhet

Växtlust Värmland inför 17 maj 2019 ett temporärt STOPP för nya ansökningar om leaderprojekt inom leaderområdet. Detta stopp införs med anledning av att vi sedan hösten 2018 fått in väldigt många nya ansökningar i för hållande till återstående projektmedel. Vi måste nu koncentrera de resurser vi har i form av supportande och handläggande personal samt styrelsens arbete med beredning och beslut till de sökande som redan lämnat in sina ansökningar.

Det innebär att vi efter 17 maj inte längre står till förfogande för support och vägledning för nya intressanter som vill ansöka om stöd under en tid framåt. Stoppet gäller tills vidare och när det hävs kommer information därom att lägga ut här som nyhet på webben samt under fliken Idéhantering där redan nu information om att stoppet införs finns.

Det är av omsorg om er som ansöker om leaderprojekt inom Växtlust-området som vi nu kraftsamlar de resurser vi har till förfogande för att medverka till att de redan insända ansökningarna samt de som finns inne t o m 17 maj blir klara för bedömning av LAG Växtlust. Vi vill också undvika att slösa tid och kraft hos nya sökande, om det i slutändan inte finns projektmedel kvar att fördela till ytterligare sökande efter denna paus. Vi ser redan nu att projektmedlen tryter om alla som ansöker nu också beviljas projektmedel vid kommande bedömningar och LAG-beslut i styrelsen.

Beslutet om temporärt stopp gäller alltså tills vidare. Nya intressenter efter 17 maj får avisera sitt intresse via kort mail till info@vaxtlust.se. Därefter ska en särskild rutin för köbildningsprincipen tillämpas, som antogs av beredningsgruppen 29 maj. Läs rutinen HÄR.