Växtlust Värmlands leaderförening kallar till årsmöte 20 april i Säffle kommun

7 mars 2023 - Nyhet

Torsdag den 20 april kl 18 i Kila Församlingshem, Säffle kommun genomförs årets årsmöte i leaderföreningen Växtlust Värmland med redovisning av 2022 års verksamhet. Alla medlemmar liksom övriga intresserade hälsas varmt välkomna. Eftersom vi bjuder på förtäring efter årsmötet önskar vi att såväl medlemmar som övriga deltagare anmäler sig till årsmötet senast 13 april via info@vaxtlust.se eller via sms till 073-097 55 11 (Ewa RA). Glöm ej anmäla eventuella allergier, tack. Även eventuella frågor kan ställas via dessa kontaktuppgifter.

Denna leaderförening är ansvarig för programperioden 2014-2022 och har genomfört projekt med stöd av medel från tre strukturfonder inom Lokalt ledd utveckling (multifondslösning). Ett 20-tal projekt pågår fortsatt under 2023, men alla externa projekt slutförs före årsskiftet 2023/2024. Leaderföreningens driftsverksamhet pågår som längst till år 2025.

Kallelse med föredragningslista finner du här Kallelse och föredragningslista årsmöte 230420 VV

// Leaderkontoret och styrelsen