Växtlusts första gemensamma utbildning i Ansökan om utbetalning genomförd

31 januari 2020 - Nyhet

Den 21 januari var sju projektägares projektledningar inbjudna till grundkurs i ansökan om utbetalning hos Växtlust Värmlands leaderkontor i Sunne. Detta var den första samlade utbildningsträffen för denna programperioden och blev möjlig sedan ett större antal projekt beviljats i närliggande beslutsomgångar under 2019. Därför kunde en grupp projektansvariga utbildas i grunderna samordnat. En fördel och ett mervärde med att genomföra en samlad utbildning för våra utspridda projekt är också att projektledningarna får chansen att träffa varandra och därmed möjlighet att på ett enkelt sätt utbyta kontaktuppgifter och korta erfarenheter mellan projektledningarna i pausen eller efter genomförd kurs.

Fem projektledningar hörsammade inbjudan och majoriteten kom också flera personer från samma projekt. Därmed kan deltagarna i nästa skede hemmavid stötta varandra att komma ihåg hur redovisningsarbetet ska utföras, för att så långt som möjligt undvika kompletteringskrav i steget efter insänd ansökan och för att förstå vikten av att kunna försvara sina utgifter med korrekta underlag och tydliga motiveringar för att redovisade kostnadsunderlag ska godkännas av Jordbruksverket utan avdrag.

Tidigare har Växtlusts VL och ekonom hjälpts åt att utbilda varje projektägare enskilt, när deras projekt nått den fas där projektansvarig behövt påbörja arbetet med sin första ansökan om utbetalning. Att arbeta i grupp med grunderna blir så klart mer effektivt för alla parter och därefter kan Växtlusts ekonom hjälpa varje projektansvarig enskilt med de olika praktiska detaljfrågor, som uppstår i det enskilda projektet. Vi tackar för god uppslutning, gediget intresse av att lära sig hur arbetet bör ske och glada skratt under en intensiv och stundtals allt för solig förmiddag för att vara en optimal kursdag i vår fönstertäta Kajuta på Idéum :).

Läs den lärorika Handboken i Ansökan om utbetalning HÄR

Lycka till önskar kursledningen Ewa och Anki!

Utbildning i ansökan om utbetalning för projektägare hos Växtlusts leaderkontor 21 januari 2020. Glad miner trots solen i ögonen.