Vi på Växtlust Värmlands leaderkontor finns här för att guida dig och din grupp i allehanda frågor.

OBS! NU ÄR VÅRA PROJEKTMEDEL FÖR PROGRAMPERIODEN 2014-2022 HELT SLUT!

När du t ex har presenterat en idé för leaderkontoret och vi bedömt att idén kan passa in i Växtlust-strategin ska den formas om till en konkret projektidé. Då kan du/din organisation få tips och råd av oss. Personalen ger också löpande support under tiden som projektidén utvecklas vidare till en komplett projektansökan. Du/er projektgrupp får så klart även stöttning under pågående projektverksamhet och vi håller naturligtvis kontakt med dig/er för att få veta hur projektet fungerar ända in i mål. Just därför sparas dina kontaktuppgifter hos oss när du väl har sänt in en idé som du önskar att vi ska granska och ge respons på, så att du kan få stöd vidare framåt i ansökningsprocessen.

Välkommen att kontakta leaderkontoret när du har frågor om vår verksamhet i största allmänhet eller fortfarande driver ett av leaderområdets projekt fram till ditt projekts deadline hösten 2023. Vi ger självklart fortsatt support fram till projektavslut och inför era del- och slutredovisningar i ”den gamla” programperiodens aktiva projekt. Om du istället vill presentera en ny idé eller diskutera programperioden 2023-2027 års nya projektmöjligheter ber vi dig att istället skicka en epost till: info@leader7-sam.se så lotsar den nya personalen dig vidare.

Adress:

Kyrkogatan 5B
685 30 Torsby

Telefon:

+46 (0)73 – 097 55 11

Mail:

info@vaxtlust.se

 


Personal

Ewa Ryhr Andersson - verksamhetschef

Ewa Ryhr Andersson

Verksamhetschef

Bakgrund: Agronom, utbildad vid SLU Ultuna. Uppvuxen i Säffle, delvis på mjölkgård. Drev under tio år t o m 2002 lammproduktion. Jag har arbetat med rådgivning och landsbygdsutveckling hela arbetslivet. Tidigare arbetsgivare Hushållningssällskapet Värmland, Länsstyrelsen, LRF och f g leaderförening.

Intressen: Med utflugna barn ägnas fritiden åt resor, trädgård, travsport och hockey.

ewa.ryhr.andersson@vaxtlust.se
073-097 55 11

Caroline Johansson

Handläggare 20 % (främst på tisdagar)

Beskrivning: Administratör med bakgrund inom ekonomi och kommunikation. Flerårig yrkeserfarenhet inom internationella företag både i Värmland och utomlands. Lokal föreningserfarenhet inom fiberföreningar på landsbygden.

Intressen är främst odling och mina hundar, men vill gärna återuppta mitt vilande jaktintresse.

info@vaxtlust.se
073-097 00 45
Anna-Lena Carlsson Ordf.

Anna-Lena Carlsson

Ordförande Växtlust Värmland. Offentlig företrädare Torsby. Arbetsutskott.

Kompetens, nyckelord: Helhetsperspektiv som kommunrepresentant. VD i TUAB. Ersättare i Torsby kommuns kommunstyrelse och ledamot av kommunfullmäktige m m. Ledamot i LAG i f g leaderförening samt ordförande även i nya Leader 7-sam Värmland. Egen företagarerfarenhet inom handel. Föreningserfarenhet lokalt och nationellt. Projektvana. Särskild kunskap inom tillgänglighet, rehabilitering och småskalig energi.

076-816 57 42

Mattias Dahlman

Internutvärderare (handläggare) - anlitad konsult

Bakgrund: Hortonom, utbildad vid SLU Alnarp. Mattias arbetar numera huvudsakligen på Länsstyrelsen Värmland. Han driver dessutom på deltid företaget Örtikultur Brunskog AB och genom konsulttimmar kan Växtlust anlita honom vid behov även hösten 2023.

Mattias arbetade under åren 2021-2022 samt i början av år 2023 åt Växtlust Värmlands leaderkontor med ärendehandläggning, ibland som timanställd och ibland på konsultbasis. Han har även skött Växtlusts internutvärderingar nr 1 och 2. Återstår nr 3 hösten 2023.