Årets första projekt har fått LAG-beslut

20 maj 2018 - Nyhet

Under senare halvan av april var årets först prioriterade projekt vidaresänt till Jordbruksverket inför formellt beslut. Den 30 mars fick nämligen det första projektet för året ett positivt LAG-beslut. Det var ett projekt i Hagfors kommun som leaderföreningens styrelse (LAG Växtlust Värmland) prioriterade, vilket betyder att projektet får offentligt stöd. Hagfors Minnesmuseum – insamlingsstiftelse ansöker i projekt Utveckling av Dressintrafiken om projektstöd från Landsbygdsfonden. Utveckling av Dressintrafiken är ett allmännyttigt projekt som dels genomförs längs dressinbanan mellan Hagfors och Uddeholm och dels innebär insatser i Hagfors centrum. I huvudsak innebär centrumarbetet att ett eldrivet turisttåg skapas och tas i bruk längs en planerad rutt. Utmed dressinbanans sträckning ska enhetlig information om olika besöksmål sättas upp och en perrong ska byggas. Ett nätverk i syfte att utveckla samarbetet inom besöksnäringen i kommunen ska också skapas under projekttiden.

Målgrupperna är i första hand besöksnäringen i kommunen och centrumföretagen, men även ortsbefolkningen som genom turisttåget får bättre tillgång till de kulturella besöksmålen. Målet med projektet är att styra besökare i Hagfors till andra kulturella besöksmål, näringsställen och butiker i omgivningen. Projektet planeras pågå till augusti 2019. Budgeten omfattar ca 1 100 000 kr varav ca 260 000 kr är privata medel.

Du kan läsa mer om de projekt inom Växtlusts leaderområde som även Jordbruksverket har fattat formella beslut om under Projekt.