LAG-beslut till två större projekt i oktober

3 december 2018 - Nyhet

Före älgjakten den 5 oktober fattade Växtlust Värmlands styrelse beslut om två nya större leaderprojekt – Residens Gunnerudsgården och Internationell Växtlust – the Swedish part of ”Smart Region Innovation Driver”. Båda projekten prioriterades stöd från Landsbygdsfonden. Projekten medgavs ytterligare tid att under hösten slutföra viss dokumentation till belåtenhet och skulle sedan återrapportera till ordförande inför beslut om vidaresändning av projekten till Jordbruksverket inför formella beslut.

Dessutom utökades ett pågående projekt inom Socialfonden med ytterligare medel och tid till förfogande efter att ha inkommit med en ändringsansökan och däri visat på lyckade resultat av planerade utbildningsinsatser och vidare sluss ut till arbeten i norra Värmland.

De båda nya projekt som LAG prioriterade kan kort presenterade på följande sätt:

Föreningen Växtlust Värmland ansöker i projekt Internationell Växtlust – the Swedish part of ”Smart Region Innovation Driver” om projektstöd från Landsbygdsfonden. Projektet är ett genomförandeprojekt som bedöms allmännyttigt, bedrivs inom samarbetsåtgärden och omfattar hela leaderområdet. LAG Växtlust Värmland har genom en förberedande förstudie funnit lämpliga partners till detta transnationella samarbetsprojekt. där LAG Landeck i Österrike tagit sig an rollen som koordinerande leaderområde s k ”Lead Partner”.

Landeck är ett gränsområde där flera partners ingår på liknande sätt som Växtlust gränsar till Norge. Deras önskemål om jämförelser av arbetssätt och Växtlusts om utbytesresor stämmer utifrån vad Växtlusts strategi möjliggör. Lokala innovativa insatser ska ingå i projektet. Växtlust samarbetar med partnern LAG Landeck i första hand, men det har visat sig lämpligt att även knyta ytterligare partners till projektet, vilka framgår av ansökan.

Projektets transnationella fas planeras pågå t o m december 2020, men slutdatum 2021-03-31 omfattar svensk spridningsfas och slutredovisning. Sökt budget omfattar utgifter om 1 400 796 SEK.  Finansieringen består av projektstöd (67 %) och medel från LAG (33 %).

Gunnerudsgården AB ansöker i projekt Residens Gunnerudsgården om projektstöd från Landsbygdsfonden. Projektet är ett genomförandeprojekt som bedöms allmännyttigt. Det startas av ett bolag som nyligen ombildats till ett socialt bolag utan vinstsyfte.

Projektet genomförs för att underlätta för bygdens befolkning att forma och återskapa en naturlig samlingsplats i bygden och innehåller därför såväl investeringar som köpta tjänster och därtill stor ideell insats. Projektet har knutit kända kulturella utövare från kommunen till platsen. Såväl kulturella evenemang som intressanta kurser skapas och testas på platsen av lokalbefolkningen, men erbjuds även tillresta besökare. Bygden återskapar en gemytlig samvaro på landet i en modernare tappning av befintligt badhus på gångavstånd från en större modern mjölkladugård.

Projektet planeras pågå under två aktiva år med slutdatum 2021-02-28. Sökt budget omfattar utgifter om 2 882 533 kr. Finansieringen består av projektstöd och medel från LAG, men även av en mindre del övrig privat finansiering genom deltagaravgifter. Dessa avgifter planeras uppstå i slutet av projekttiden, när genomförda testkurser ska lanseras till marknaden

Beviljad ändringsansökan: Det utökade projektet var Torsby kommuns projekt Nya Friska tag ger jobb i lag som genom utökningen förlängdes nio månader till nya slutdatumet 2020-08-31 och tilldelades ytterligare 526 144 kr från Socialfonden varav Torsby kommun själva bidrog med ytterligare 25 000 kr som medfinansiering. Det totala budgeten omfattar efter utökningen därmed 1 524 295 kr.