LAG Växtlust planterar de sista projekten för våren

18 juni 2020 - Nyhet

Under en hektisk vår har leaderstyrelsen (LAG Växtlust) hållit möte varenda månad och ett antal beredningsmöten däremellan, för att fatta så många beslut om nya och omprövade projekt som möjligt innan semestern. Nu under senvåren har vi t o m haft två beslutsmöten under maj månad. Leaderkontoret har haft än mer fullt upp, för att guida sökande, handlägga ärenden och också bistå pågående projekt med support och redovisningar. Detta har så klart också märkts på att vi haft långt emellan våra uppdateringar här på Växtlust-webben. Vi har också fått skjuta lite på en del startmöten med nya projektledningar som vi hade hoppats hinna med på ett bättre sätt i vår. Vi får ta nya tag där efter semestern och hoppas på förståelse för det :).

Under perioden januari till maj fattade styrelsen positiva beslut om 12 nya projekt och 4 omprövningar. Till beslut vid det sista mötet för våren, 25 juni, finns nu 4 nya projekt och 2 omprövningar av tidigare beslutade ärenden att granska och pröva. Kvar innan semester startar i mitten av juli återstår en mängd administration inkl protokollsskrivande och slutförandet av alla projekts handläggningsmoment i Jordbruksverkets IT-system. Men när allt är i hamn och vi går på semester hoppas vi att vi har lyckats fördela ut det allra mesta av den tilldelade potten projektstöd som Växtlust Värmland haft till förfogande i denna projektperioden. Det har vi haft som ett tydligt gemensamt mål att lyckas med.

Vi håller tummarna för att allt går i lås och att LAG Växtlust sen kan visa upp att de planterat ut de sista projektplantorna för i vår!