Nytt LAG-beslut - Växtlust

Nya projekt har fått LAG-beslut

30 april 2017 - Nyhet

Två nya allmännyttiga projekt som utgår ifrån det lyckade tidigare Leaderprojektet ”FRISK – Fri Sikt Klarälven” fick LAG-beslut i april. Torsby kommun är projektägare för båda dessa projekt och Hagfors kommun är observatör och bollplank.

Det ena projektet söker finansiering från Socialfonden och har fått projektnamnet ”Nya Friska tag ger jobb i lag”. Där ska insatser i utbildnings- och jobbskapande syfte inom de gröna näringarna för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden genomföras. Projektets genomförandetid är drygt två år, projektledningen kommer att arbeta under arbetsmarknadsavdelningen och budgeten omfattar ca en miljon kronor.

Det andra projektet söker finansiering från Landsbygdsfonden och projektnamnet är ”Nya FRISKA tag – ger lokal mat på våra fat”. I detta projekt står insatser för att främja och utveckla lokal produktion av lantbruksprodukter, öka lokal vidareförädling och försäljning samt produktutvecklingsarbete i fokus. Även detta projektet samordnas under arbetsmarknadsavdelningen, genomförs under drygt två år och har en projektbudget på ca en miljon kronor.