Nytt projekt har fått LAG-beslut

15 november 2017 - Nyhet

Första veckan i november fick ännu ett projekt från Säffle positivt LAG-beslut. Genom beslutet prioriterade leaderföreningens styrelse (LAG Växtlust Värmland) projektet för offentligt stöd. När en offentlig aktör står som projektägare omfattar projektet oftast externa samarbetspartners i form av företagare och / eller föreningar. Säffle kommun ansöker i projekt Företagsamma Säffle om projektstöd från Landsbygdsfonden. Företagsamma Säffle är ett allmännyttigt projekt som genomförs av Säffle kommun i nära samverkan med Företagarna Säffle med syftet att fånga in nya idéer och entreprenörer och ge dessa stöd på sin väg fram. Målgruppen är i huvudsak privatpersoner med idéer, men även företag som bär på nya idéer eller befinner sig i ett förändringsskede utgör en målgrupp.

Företagarna Säffle har konstaterat att det idag inte finns någon möjlighet och ingen metod, för att fånga upp nya idéer som behöver stöd i sitt förverkligande inom Säffle kommun. Att ge företag stöd i en förändringsfas är också mycket viktigt. I den ordinarie kommunala verksamheten finns f n inte kapacitet för uppsökande eller uppmuntrande arbete bland idébärare. Genom befintligt nätverk bestående av föreningen Företagarna Säffles medlemmar ges stöd i riktning mot nya företag och ökad sysselsättning utifrån den arbetsmodell som ska prövas under projekttiden. Projektet planeras pågå till februari 2020. Budgeten omfattar ca 1 300 000 kr varav 24 000 kr är privata medel.

Du kan läsa mer om de projekt inom Växtlusts leaderområde som även Jordbruksverket har fattat formella beslut om under Projekt