Besök från Österrike 30/9 – 2/10 inom projekt ”Smart Region Innovation Driver”

30 september 2019 - Nyhet

Den 30 september fick vi besök av en grupp från LAG Landecks leaderområde i Tyrolen, Österrike. De kom med 13 personer från olika verksamheter inom distriktet för att besöka Växtlust Värmland och verksamheter inom våra kommuner. Vi är samarbetsparter inom det transnationella projektet ”Smart Region Innovation Driver”, där den svenska delen också går under begreppet Internationell Växtlust. Vid detta första besök hann vi ta del av företag och organisationer inom tre av våra sex ingående kommuner. Under besök 2 år 2020 planerar vi besöka de andra kommunerna också.

HÄR kan du läsa det intressanta programmet vi stolt serverade våra gäster.

Vi började informationen redan när gruppen anlände till Morokulien den första eftermiddagen efter att de drabbats av ett försenat flyg till Gardermoen. Sånt inträffar ju, det får man ha med i beräkningen. Vi gav dem information om Grensetjänsten, Morokulien infocenter och efteråt besökte de fredsmonumentet på gränsen. Monumentet som firade 100 år 2014. I år firar själva Morokulien 60 år! Det är alltså så länge sen som Morokulien fick sitt namn Moro=Kul-i-en. För att fira detta erbjuder de i år gratis Medborgarskap i Fredsriket Morokulien. Den intresserade får ett eget pass och får skriva in sitt namn i Medborgarboken. Se vidare under @visiteda.

Denna veckans visit i Värmland är ett återbesök efter att vi i projektledningen, verksamhetsansvarig Ewa Ryhr Andersson och vice ordförande Lars Nilsson, tillsammans med en grupp om åtta företagare från fyra av Växtlust Värmlands sex kommuner stora leaderområde besökte Tyrolen i början av juni. Det är verkligen kul att träffa nya intressanta människor. Du bör prova!

Återbesök 30/9. Utbyte i Sverige enligt program. Information från Grensetjänsten.