Innovationsprocessen avslutad för grupp 2

18 juni 2020 - Nyhet

Måndag 8 juni genomförde innovationsgrupp 2020 det sista och fjärde steget i innovationsprocessen. Vi befann oss på Ominne, Öjerviks gård utanför Sunne där vi hade gott om plats både ute och inne. Under ledning av konsult Ulrika Frykestam, DLXA fick deltagarna ta del av både teori och praktiska samarbetsövningar. De som ville presenterade egna idéer att arbeta vidare med på hemmaplan när de utvecklar de befintliga företagen eller skapar nya företag. Därutöver hade vi ett långt pass där vi gick till botten med vilka moment som behöver diskuteras klart gällande den innovativa idén som inom kort ska lanseras. Idén genomförs som ett samarbete mellan innovationsprojektet, DLXA:s medarbetare och de småföretag från i första hand de två innovationsgrupperna som alla nu tillfrågats om att delta under någon av de 8 träffar som kommer att anordnas i Sunne i sommar.

Innovationsgruppen har haft deltagare från olika branscher och kommuner. Det har gett dem flera tillfällen under våren att diskutera med någon från såväl en annan bransch som från en annan kommun och geografi, vilket har berikat gruppens möten. Tisdag 9 juni hade vi avslutning av processarbetet med gruppen under diskussion och utvärdering av innehåll och genomförande. Vi återkommer med resultaten från utvärderingen. På det sista LAG-mötet för våren, 25 juni, ska processen år 2020 redovisas för leaderstyrelsen av projektledare Ewa Ryhr Andersson och DLXA:s konsult.

Arbetet fortsätter sen under knappt ett år fram till våren 2021. Under den tiden planerar projektledningen att följa vad som sker i gruppernas företag och mellan de båda grupperna på olika sätt. Ytterligare utbytesresor mellan länderna planeras också ske när Corona-pandemin så tillåter. Nu ska vi först följa hur den innovativa idén för äldre, som tagits fram i slutskedet av processen år 2020, tas emot vid presentation för media och lanseringen efter midsommar. Vi är fulla av förväntan.