På turné i Klarälvdalen – FRISKA tag ger jobb i lag

15 oktober 2018 - Nyhet

En gråmulen och dimmig men frisk oktoberdag under älgjakten med träd och natur i sprakande underbara höstfärger genomfördes en tripp i Klarälvdalen tillsammans med projektledaren för FRISK-projekten Per-Håkan Häll. Hösten visade sig verkligen från sin bästa sida denna lite kyliga besöksdag, så vi kunde inte ha valt ett mycket bättre tillfälle. Mobilkameran blev väl använd. Vi började med en genomgång på Per-Håkans kontor i Ekshärad för uppdatering av läget inom socialfondsprojektet. Därefter begav vi oss till det nystartade objektet Östängen, som är en längre sammanhängande yta i behov av röjning. Där hade Torsby kommuns nya arbetslag inom projektet ”FRISKA tag ger jobb i lag” just satt igång dagens röjinsats. Vi träffade tre män från Syrien i arbetslaget, som nyligen avslutat ett tidigare uppdrag gällande siktröjning vid Ransbygården i Ransby. Männen är från början utbildade inom olika tekniska yrken samt hantverk och verkade trivas med att jobba ute i naturen. Objekt Östängen kräver en längre tids röjinsats, så där blir arbetslaget troligen inte klara förrän efter vintern. Mitt i snörik vinter kan man i alla fall inte röja med framgång. Till Ransby åkte vi vidare för att beskåda det färdiga resultatet av deras senaste insatser. Klarälvdalens yta syntes nu tydligt och man kunde lätt föreställa sig vilken vägg buskage och träd bildat där tidigare.

Per-Håkan Häll förevisar resultat av siktröjning i Ransby

Projektet är och har varit lyckosamt. Kommunen har därför valt att ansöka till leaderstyrelsen om förlängd projekttid och utökad budget för att bl a kunna utbilda fler personer inom röjning. Flera av de tidigare utbildade röjarna har genom de kontakter de lyckats skapa sig under projekttidens utbildning och arbetsinsatser funnit andra arbetsgivare och gått vidare till nya arbeten. Precis önskat utfall förstås, men nu saknar därför kommunen personer till det egna betydelsefulla arbetslag de planerat starta och tar nya tag bl a med den grupp vi här träffade, kul! Även kvinnor har börjat visa intresse för att delta i utomhusaktiviteter såsom röjning. Projektet planerar nya studiebesök till skolor som utbildar inom olika gröna yrken, för att ge fler vuxna arbetslösa inspiration inför framtida yrkesval.

Öppna inbjudande miljöer för friluftsliv och naturturism önskas av såväl boende som turister, men blir mer sällsynta i områden med vikande antal betesdjur, där fler och fler ytor istället växer igen och täcks av buskage och sly. När allt fler bor i stadsmiljöer till vardags väljer många att besöka landsbygden enbart under ledig tid. Bygdens befolkning kan hjälpligt hålla fältkanterna öppna och fri sikt över älvens ytor med återkommande röjningsinsatser längs dalgången i egen regi eller med nya utbildade arbetslag, men bara skapa bestående öppna landskap med hjälp av betande djur. Det är bara att konstatera att utan en bra och genomtänkt mix av teori och praktik inom allt utvecklingsarbete på landsbygden vore det öppna landskapet snart ett minne blott i många delar av vårt leaderområde. Härligt därför att se att även våra nya svenskar vill värna det öppna landskapet i framtiden och dra sina strån till stacken genom gröna yrkesval.

Femtån återfinns i Ambjörby och är inte så stilla vindlande som namnet ger intryck av

Innan vi avrundade dagen besökte vi också Femtån i Ambjörby och beskådade vattnets framfart, ett vattendrag som för dagen gissningsvis var betydligt lugnare efter denna torksommar än den är efter regniga somrar. Helt uppfylld av alla fina naturupplevelser i landskapet kring Klarälven i Torsby kommuns norra delar som vi beskådat under dagen gav jag mig av i bilen mot Sunne igen. Tack för en trivsam dag i Klarälvdalen!