Pedagogiskt Café invigt på Sågudden

1 maj 2017 - Nyhet

Den förste maj invigdes ett pedagogiskt café på Sågudden i Arvika. Cafét var ett av målen med det första leaderprojekt som genomförts under programperioden i Växtlust Värmlands leaderområde.

Solen stålande från klarblå himmel och den första ljumma vårvinden svepte över uteplatsen. Kommunalrådet Peter Söderström invigningstalade och lyfte fram de så viktiga ideella krafternas styrka i vårt samhälle. Han berömde Västra Värmlands Fornminnesförening för deras ideella insatser de senaste åren och inte minst under projekttiden. Slutligen invigde han cafét och därefter skålades det i alkoholfri mycket god cider. Under invigningen deltog också Leaderkontorets verksamhetschef Ewa Ryhr Andersson. Hon berättade kort om Växtlust Värmlands projektmöjligheter, lyckönskade föreningen till det nya cafékonceptet och till att ha genomfört det första nya leaderprojektet. Ewa överräckte också en kretsloppssymbol, en i cirkel växande murgröna.

Tuff tuff-tåget Ferdinand anlände med fler besökare och barnen lekte i lekparken allt medan ordförande Jan Rülcker berättade om föreningens arbete och vad de har på agendan i sommar. Rasmus Andersson, kökschef på cafét, hälsade alla välkomna att ta del av en spännande meny med nya smaker. Råvaror är i så stor utsträckning som möjligt ekologiskt och närodlat producerade. Många var det som dagen till ära passade på att fika på verandan. Säsongen är i år förlängd och cafét har öppet ända till i början av september. De dagliga öppettiderna är också längre i år. Det finns alltså alla chanser att hinna besöka cafét både en och två gånger i sommar. Besök föreningens webbplats här eller läs fler artiklar här och här.

Vi önskar Fornminnesföreningen en välbesökt sommar!