Processteg 2 i Glaskogen 17 juni

12 juli 2019 - Nyhet

Den 17 juni träffades innovationsgruppen igen, 14 dagar efter återkomsten från utbytesresan. Denna gång var vi alla inbjudna till Lars Nilssons familjs stuga i Gränsjön i Glaskogsområdet i Arvika kommun. Den grupp av småföretagare som deltog i resan till Österrike deltog också i innovationsprocessens andra etapp. Vi inledde kvällen med att sammanfatta den gemensamma upplevelsen av det besökta leaderområdet i Landeck i Österrike. Varje deltagare fick också delge sina egna reflektioner över resan och programmet vi fick oss till livs under två fulla dagar av upplevelser och i våra möten med projektägare och företagare i Österrike.

Ledde processen kväll nr 2 gjorde vår konsult Ulrika Frykestam, DLXA. Hon lotsade gruppen igenom ett intensivt arbete med att plocka upp och tillsammans lägga fram vad som kommit fram med hjälp av bilder och muntliga presentationer. Deltagarna utgick ifrån det de ansåg hade största värdet för den fortsatta processen utifrån inspiration var och en fått från alla möten inom den svenska gruppen och möten med andra under Österrikeutbytet. Spännande fortsättning följer i pressens steg 3 i slutet av augusti.

Sommaren får inspirera er i företagargruppen till fortsatta tankar om nya kreativa och innovativa lösningar tills vi ses igen!

Ulrika Frykestam, DLXA i Sunne lotsar innovationsgruppen under mötet i Glaskogen, Arvika