Växtlust-styrelsen besökte Leaderprojektägare i Arvika 12 juni – del 2

19 juni 2024 - Nyhet

Efter besöket i Brunskog åkte Leaderstyrelsen till Edane för att besöka Kronans FK. Vi samlades utanför klubblokalen och fick höra om hur lokalen, som byggdes genom ett Leaderprojekt, nu också har fyllts invändigt av ett flertal omklädningsrum för fotbollsklubbens A-lag Damer samt för ungdomslagen. Det finns även domarrum, tvättstuga och inom kort även ett färdigt kök med diskutrymme. Därtill finns ett utrymme för möten eller kalas att hyra när allt är klart. Kronans FKs styrelseledamot Robert Edvardsson berättade om vad som hänt efter projekttidens slut och vilka planer som finns för utemiljön runt klubblokalen. Prioritet ska först ges åt att få parkeringsytorna helt grusade. Därtill finns en uteplats på önskelistan och en asfalterad anslutningsväg under bilvägen, för att underlätta för alla slags hjulburna individer att ta sig fram enklare mellan klubblokalen och fotbollsplanen.

Inuti klubblokalen finns plats för möten eller kalas. Det förevisade Robert Edvardsson de deltagande Växtlust-ledamöterna som under tiden drack kaffe.

Utanför lokalen ska parkeringsytan fyllas upp med mera grus och sen är den i skick att nyttjas för fler fordon samtidigt.

Styrelsen kunde se att klubblokalen kommer att komma fler till del i framtiden. Kanske kan såväl läger som olika slags turneringar anordnas även av andra fotbollsklubbar i Arvika med omnejd här i Edane, när allt står klart i klubblokalen och utanför densamma. Den av Allmänna arvsfondsmedel skapade konstgräsplanen finns att nyttja precis på andra sidan vägen. Här har Kronans FK skapat goda förutsättningar för sig och andra fotbollsklubbar. Vi önskade klubben lycka till och styrde sen kosan mot Östra Rud.

Nästa besök var Äppeldalen i Östra Rud. Här drev den ideella föreningen ett leaderprojekt med en anställd projektledare under en period tidigt under programperioden (ansökan inkom våren 2016). Därefter har föreningen fortsatt att skapa en oas för äppelintresserade besökare och trädägare helt ideellt. Äppelgården kom i år fort i blom pga den intensivs värmen i maj, så vi fick se att många träd redan bar på kart. I leaderprojektet anordnades kurser av äppelkonsult Sven Levin, gräsklippare inköptes för skötsel av ytorna mellan äppelträden, en sittplats under tak för fikapauser köptes in och insektshotell m m skapades under arbetsdagar och sattes upp i äppelgården. När Växtlust var på besök var Sven Levin på plats och berättade lite kort om äppelodlingen, sorter och odlingsplatsens olika utmaningar. Vi guidades sen runt av Sven och Emil Eriksson, ordförande i föreningen och numera också ägare till Gärdets Musteri som drivs bredvid Äppelgården.

Sven Levin berättade om äppelgården, träden och odlingsmarken för oss nyfikna lyssnare.

Vid rundvandring i äppelgården under ledning av Emil Eriksson kunde såväl olika trädsorter som insektshotell beskådas.

Provsmakning av Gärdets Musteris egen äppelcider var trevligt och lockade därefter några av oss till inköp av äppelmust. Vi tackade föreningen för att de lyckats jobba vidare ideellt mot en snart helt full äppelgård även om olika utmaningar funnits på vägen fram. Vi önskade dem fortsatt lycka till och reste vidare.

Nu fortsatte resan runt Glafsfjorden på väg mot Glava och flera projektbesök (se resan del 3).