Växtlust-styrelsen besökte Leaderprojektägare i Arvika 12 juni – del 3

19 juni 2024 - Nyhet

På väg till orten Glava stannade vi till vid Gladiswall-stenen och besökte också Madonnan som skapats i Arvika pastorats Leaderprojekt ”Kyrkogården ett Noaks ark”. Noaks ark var ett projekt som handlade om sätt att gynna biologisk mångfald genom att på olika vis utnyttja de biologiskt intressanta platser och möjligheter som skapats av tiden på kyrkogårdar, i de stenmurar som omgärdar många kyrkogårdar, i kyrktornens gömslen och på öppna landskapsytor. Genom att sköta ytorna mer extensivt kan de bli fröbanker, som gynnar biologisk mångfald bland både växter och djur. Växtlusts representanter har tidigare fått lyssna till ett mycket intressant föredrag och även fått en guidad visning i Arvika på kyrkogården och i dess omgivningar där.  Flera pastorat, både inom och utanför Värmland, har visat intresse för ”Noaks ark”-projektet, vilket är jättekul och viktigt förstås.

Just denna dag var vi intresserade av att se den Madonna-replik som skapats av träbildhuggare Lotta Boholm Wall, Wiksfors Bruk i Långserud, för användande i ett bygdespel i Glava och senare placerad i Glava kyrkoförsamlings område genom samma Leaderprojekt. Madonnan var sevärd, skapad med motorsåg. Glava kyrka är en typisk barockkyrka och församlingens präst Kenth Sanfridsson anslöt vid Gladiswall i tidstypisk klädsel och beskrev platsen och kyrkans verksamhet i Glava lite ytterligare medan vi besökte platsen.

Alf Dalberg, Växtlustledamot och präst som verkat inom Arvika pastorat i många år, berättade om platsen, stenen och Madonnan innan Glavas församlingspräst Kenth Sanfridsson anslöt.

Lunchen var beställd hos ICA Nära Glava. Den hämtade vi på vägen, tog med oss till församlingshemmet i Glava och njöt av god mat under vår lunchpaus. Därefter var det dags för nästa besök. Dit gick vi till fots eftersom den s k Multiarenan vi skulle beskåda var placerad på gårdsplanen bakom Glava skola, som ligger precis bredvid församlingshemmet.

Vi möttes av Bengt Danielsson, ordförande i Hillringsbergs IF, som är den idrottsförening som genom sitt Leaderprojekt ”Bygdeutveckling i Glava” möjliggjort en Multiarena för bygdens barn, ungdomar och äldre. Tanken var att skapa en plats för fri lek och rörelse för alla, men kanske i första hand för de individer som inte har lust eller möjlighet att ansluta till en organiserad idrottsklubb. Eftersom det är av stor vikt för hälsan att röra på sig i unga år, men även att vi fortsätter röra på oss under roliga former när vi blir äldre, ville Hillringsbergs IF skapa denna möjlighet för alla i Glavabygden. En eloge för den omtanken och ett stort lycka till önskar vi alla bybor framöver.

Bengt Danielsson, ordförande i Hillringsbergs IF, berättade under en regnskur om skapandet av Multiarenan, om konstgräsytan och ledbelysningen som tillkom tack vare s k återflödesmedel från redan avslutade leaderprojekt (som inte utnyttjade hela sina budgetar) och om att platsen redan nyttjas flitigt. Kul!

Efter presentationen satte vi oss åter i bilarna och åkte ut i Glaskogen för att besöka Övre Gla och en skapad fiskeplats (se resan del 4).