Allmänna informations- och idémöten klara

18 december 2017 - Nyhet

Dags att stänga kapitlet Allmänna möten 2016-2017. Under hösten 2016 genomförde leaderkontoret allmänna möten i leaderområdets sex kommuner, där möjligheter till offentliga stöd för intressanta leaderprojekt presenterades. Under våren 2017 startade föreningen Växtlust Värmland denna webbplats vaxtlust.se för att skapa en lätt tillgänglig plats för egen faktainhämtning om projektmöjligheter och hur den intresserade då bör gå till väga. Under sommaren 2017 annonserades också vaxtlust.se ut i Växtlustområdets lokala tidningar och annonsblad. Nu i höst har vi åter hållit möten, s k idémöten, för att inspirera fler projektgrupper till att starta nya projekt. LAG Växtlust har fortsatt ca 28 miljoner kvar att fördela till riktigt bra projekt, så ännu finns det stora möjligheter att starta och driva leaderprojekt inom denna programperiod.

Den första aktiva delen av programperioden 2014-2020, år 2016-2017, är nu till ända. De två kommande åren, 2018-2019, kommer att bli arbetsintensiva projektskapande år. Programperiodens sista år, 2020, är nämligen det sista året vi kan bevilja nya projekt. Därför måste planerna nu tas fram, beslutas och realiseras i nya projekt de närmaste åren. År 2018 blir därför väldigt viktigt för alla oss som vill få igång nya, spännande projekt, där projektgruppen funnit ett sätt att skapa verklig nytta i sitt närområde. Ta genast del av hur du kan gå vidare här

Under 2018 kommer vi enligt plan inte att hålla fler allmänna offentligt annonserade möten i vårt leaderområde. Ni som är nyfikna på Växtlusts projektmöjligheter eller som redan har en intressant idé ni vill berätta om uppmanas istället att kontakta leaderkontoret via info@vaxtlust.se . Verksamhetsansvariga Ewa Ryhr Andersson kommer att arbeta mer på fält under 2018 och därför är ni också välkomna att kontakta henne direkt för ett projektmöte, se kontakter här, om ni har en intressant projektidé att presentera.

Det går att söka projektstöd för Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom tre sektorer: till det egna företagets utveckling, till en idé som har sin bas i föreningslivet eller civilsamhället eller till en organisation / offentlig verksamhet med en idé som inte lyder under skyldigheter, men som är väsentlig för allmännyttan.

För att sprida vad vi gör och att denna webbplats finns att använda sig av i sitt sökande efter information och inspiration startade vi under november 2017 också ett Nyhetsbrev, som den intresserade kan få via e-post. Skicka i så fall en intresseanmälan till info@vaxtlust.se. Hjälp oss att under 2018 få fatt i många kreativa nytänkande projekt, som gör vårt område mer attraktivt att bo i och möjligt att jobba i.

Lycka till!

// Leaderkontoret