Äppelodlingen utvecklas vidare – i mitten av juli öppnar café vid Musteriet i Vittensten

25 juni 2024 - Nyhet

I Vittensten, Eda kommun, ligger en äppelgård vars nyaste odling skapades genom ett Leaderprojekt inom Växtlust Värmlands leaderområde. Projektet avslutades i november 2023 och redan då hade Öisten Jamtveit och Jan-Erik Sannerud långt gångna planer på att också bygga ett musteri på gården, för att så småningom kunna förädla de äpplen de odlar själva. Inför denna sommaren var planen att ha ca 2500 äppelträd planterades på gården allt som allt. Musteribyggnaden kommer att vara färdigbyggd i sommar för att kunna tas i bruk när äppelskörden står för dörren. Än så länge kommer majoriteten av de äpplen de förädlar drycker av från boende med äppelträd i trädgården i den omgivande bygden med omnejd, eftersom inte tillräckligt många träd levererar egna äpplen än.

När Öistein ansökte om sitt Leaderprojekt fanns även tanken om att lansera gården som en besöksgård dit intresserade ska kunna komma och titta på äppelträden, få en guidad rundvandring på gården och vid vissa tidpunkter på året även kunna handla med sig några produkter eller t o m ett äppelträd. Beslutet om att dryckesproducenter framöver även ska få ägna sig åt gårdsförsäljning av sina drycker under vissa förutsättningar togs därför emot med glädje.

I sommar börjar också den första delen av gårdens utvecklingstankar ta form. I mitten av juli planerar de öppna cafédelen i den nya musteribyggnaden. Eftersom de fortsatt har en del praktiskt arbete kvar inför höstens äppelskörd och kommande förädlingsprocesser kommer caféet i sommar att skötas av en tredje part genom ett samarbete med The Swedish Torps ägare i Koppom.

Lite mystik finns det över vägen till Vittensten när man ska passera denna smala järnvägstunnel på vägen dit.

Parkeringsplats för tillresande bilar finns nu iordningställd på gården alldeles intill vägen som passerar genom ägorna.

Utsikten en regnig dag över den nya odlingen från en av utemöblerna utanför caféet vid musteribyggnaden.

Närbild på den nya odlingen.

Närbild på den äldre odlingen.

Visst blir vi nyfikna på ett besök i sommar när caféet har öppnat?