Årsmötet 2018 genomfört

20 maj 2018 - Nyhet

Föreningens årsmöte gick av stapeln den 11 april och genomfördes i år i Vägvisarens lokal i Sunne. Vi hade 24 deltagare vid årsmötet varav 21 personer var röstberättigade medlemmar. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar diskuterade medlemmarna också under kvällen vad vi tillsammans kan göra för att öka intresset för leaderprojekt. Växtlust Värmland har fortfarande relativt mycket offentliga utvecklingsmedel kvar att fördela bland intressenter som vill arbeta genom leadermetoden. Medlen ska användas för att skapa något nytt för området och intressant i linje med vår ”gröna” strategi till nytta för boende och verksamma inom leaderområdet. Föreningens styrelsen och kommunerna såsom medfinansiärer välkomnar goda idéer ännu ett par år framåt.

År 2020 är det sista året styrelsen (LAG Växtlust) får lov att fatta beslut om projektmedel till nya projekt. Därför är det hög tid att skapa projektverkstäder i varje hörn av leaderområdet nu. Boende, föreningar och småföretagare inom Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby kommuner uppmanas höra av sig till leaderkontoret med sina projektidéer snarast möjligt.

Du finner kontaktuppgifter till personalen HÄR

Det går även bra att fylla i idéformuläret under Idéhantering och skicka in din idébeskrivning direkt till oss. När du kontaktar oss för att att få din idé prövad via formuläret eller direkt via e-post sparar vi dina kontaktuppgifter. Detta gör vi för att kunna kontakta dig när du ska få respons på din idé första gången samt även för senare vägledning vidare om din idé bedöms möjlig att söka projektstöd till.