Besök och uppdrag på Landsbygdsriksdagen 20-22 maj

23 maj 2022 - Nyhet

Årets Landsbygdsriksdag gick av stapel den 20-22 maj i Jönköping. Hela 16 inspirationsresor med buss genomfördes under fredagen. Programmen var så tilltalande att det skulle ha gått att fylla flera dagar bara genom att besöka ett antal av de platser som hade bokats in i programmet. En stor eloge till programmakarna! Du kan ta del av bussreseprogrammet HÄR.

Under lördagen arrangerades ett intressant program och även två seminariepass genomfördes. Från Växtlust deltog verksamhetsansvarige Ewa Ryhr Andersson som via uppdrag åt Lokal Utveckling Sverige (LUS) genomförde seminariet ”Så blir fler idéer verklighet” tillsammans med Bridget Wedberg från Coompanion med support av Veronica Andrén från Landsbygdsnätverkets kansli. Vi har frågat oss:

Vad kännetecknar landsbygder som sjuder av engagemang, kreativitet och utveckling? I Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för att främja innovationer deltar föreningar, näringsliv och offentlig verksamhet. Vi har tillsammans tittat på vad som bidrar till att goda idéer både uppstår och förverkligas.

Tre viktiga faktorer utmärker ofta dessa bygders processer.

  • Person: Att koppla ihop personer med idéer och innovationsaktörer/gränsgångare.
  • Plats: Att innovation sker utifrån lokala förutsättningar och behov.
  • Process: Att skapa delaktighet och samskapande på jämlika villkor.

Vi berättade kort om vårt uppdrag. I seminariet beskrev vi också en del metoder som främjar innovation i en bygd. Vi beskrev bl a positiva intryck vi fått efter våra kontakter med Aneby kommun. Det blev ett intensivt pass med många frågor och ivriga diskussioner, när samtal två och två erbjöds som avbrott i föredragningen. Vi redovisade också resultatet av den enkät som bussresenärerna dagen innan fått besvara under sina inspirationsbesök. Det var intressant att se om vi i vårt arbete verkar vara på rätt väg. Utifrån den enkät som genomfördes och besvarade av 128 olika personer som deltog i 16 olika resor är vi rimligt nära en användbar checklista, som nu kommer att förfinas. Senare ska den tillgängliggöras för de som arbetar med innovationsfrämjande arbete i tex en kommun. Vid olika aktiviteter i höst kommer den också att spridas. Mer information om vårt innovationsfrämjande arbete HÄR.

Beata Allen och Ola Gustafsson, Aneby kommun.

Vi var flera från Värmland som deltog i landsbygdsriksdagens program. Bland annat hade Tillväxtverket under ledning av enhetschef Martin Olauzon ett intressant seminarium på lördagens eftermiddag under rubriken ”Att bygga kapacitet – starkare landsbygdskommuner genom samverkan”. Där deltog bl a kommunchef Anders Andersson från Eda kommun som beskrev deras fleråriga satsningar.

Under lördag eftermiddag arrangerade landsbygdsriksdagen också en politikerutfrågning med representanter från alla 8 riksdagspartierna gällande framtida satsningar på landsbygden och frågor viktiga för oss som lever och verkar på landet. På söndag förmiddag summerade sen Marcus Oscarsson känd från sina politikutlåtanden i TV4 vad han sett under utfrågningen dagen innan. Intressanta iakttagelser för oss som var där.

På söndagen for vi alla hemåt fullmatade med nya intryck och mycket nöjda över att ha fått uppleva en Landsbygdsriksdag igen.