Sture Hermansson - Växtlust

Föreningen Växtlust Värmland har sorg

20 maj 2018 - Nyhet

Vår förste vice ordförande Sture Hermansson avled hastigt för tre veckor sedan. I styrelsen för föreningen Växtlust Värmland representerade Sture civilsamhället genom Värmlands Idrottsförbund och gav oss därigenom Värmlandsperspektivet på idrottens alla skepnader. Han hade gedigen föreningserfarenhet, värnade det ideella engagemanget och var själv engagerad som styrelseledamot i flera ideella ungdomsföreningar. Inom idrotten värnade han särskilt om ridsporten.

Sture var jurist och f d länsråd med breda nätverk såväl regionalt som nationellt och internationellt. Han drev även eget företag inom bl a projektutveckling. Vår vice ordförande bidrog också genom sina goda kunskaper om myndighetsutövning, offentlig verksamhet, regelverk och skyldigheter samt särskild kunskap inom de tre fonder som finansierar den projektverksamhet Växtlust Värmland fattar beslut om (landsbygds-, regional- och socialfonden) till att vi alla blev bättre på att utföra våra uppdrag.

Som den vänligt sinnade, positiva, glada och energiska man han var kommer vi alla, såväl styrelsen som personalen, att sakna honom mycket. Det blir ett stort tomrum att fylla för oss. Föreningen Växtlust Värmland sänder våra tankar till hans familj.