Gott Nytt År önskar Växtlust Värmland och välkomnar år 2020!

1 januari 2020 - Nyhet

Härligt att dagen till ära ha fått se solen igen – det är värt ett hurrarop :)! I Värmland har vi inte varit speciellt bortskämda med solsken under de synnerliga mörka och mestadels blöta månaderna november och december vi just tagit oss igenom. I Växtlusts avlånga leaderområde har förstås Torsby kommun redan haft det ljusare än oss andra en tid pga den snö som där fallit och de minusgrader som velat dröja sig kvar, åtminstonde på högre höjder. Det nya året inleder nu ett nytt decennium och det blir därför extra spännande att se vilka nya möjligheter som gömmer sig runt hörnet.

Även hos Växtlust Värmland väntar nya möjligheter för hugade projektintressenter. Här finns det, vilket inte är fallet i speciellt många andra leaderområden i Sverige, fortfarande projektmedel kvar att ansöka om inom programperioden 2014-2020. Men nu drar det verkligen ihop sig till final. Därför behöver ni som är intresserade av att bedriva ett utvecklingsprojekt genom Leader snarast mobilisera era gemensamma krafter i föreningar och organisationer, för att hinna presentera en bra projektidé och sedan ansöka om ett projekt innan alla medel är helt slut. Den ide ni presenterar ska bidra till positiv utveckling av verksamheter och/eller föreningslivet i västra och norra Värmland. Projektet ska också passa väl in i målsättningarna för genomförandet av Växtlusts strategi  Vi uppmanar er därför att vara på tårna och höra av er med de idéer som ni gått och fundera på och som ni kan genomföra, om ni får stöd, inom de kommande två åren. Vänta först in närmare besked här på webben inom kort. Här nedan presenteras en preliminär tidplan:

Januari: Tisdag 7 januari, när leaderkontotet öppnar igen efter trettonhelgen, kommer vi att lansera inom vilka teman det finns medel kvar att ansöka om. Under januari månad pågår Växtlusts bokslutsarbete för fullt och då har personalen mycket lite tid över till guidning av nya idéer.

Februari: Under februari månad har leaderstyrelsen (LAG Växtlust) ambitionen att hantera och fatta beslut om de projektidéer, som lanserades och fick klartecken att inkomma med ansökningar redan före jul. Under februari har vi stora förhoppningar om att också få kontakt med er som nu står på tur med goda idéer att presentera medan tid och pengar ännu finns. En första deadline för att presentera nya projektidéer i skrift via leaderkontorets e-post: info@vaxtlust.se är 20 februari.

Alltså: Om ni anser er ha en riktigt bra idé ni vill kunna genomföra ombeds en utsedd kontaktperson att kontakta leaderkontoret först, få veta om personalen anser att er idé är möjlig att ansöka om stöd till inom gällande strategi samt i så fall få vägledning om hur idén ska presenteras. Guidningen kommer inte längre att helt följa det som nu står under idéhantering, men intresserade kan läsa mer HÄR tills vidare.

Mars-maj: Viktigt att veta är att tiden för ansökningar i pågående programperiod nu flyr iväg! Växtlusts styrelse har därför inte tid att invänta projekt som har lanserats och fått klartecken att ansöka, men där sedan ansökningstakten (max 2 månader) inte hålls. Först till kvarn att ha en komplett ansökan som därefter ska handläggas av leaderkontoret och sen läggas fram till beslut i leaderstyrelsen gäller! Det finns inte mer än 1-2 projekt kvar att ansöka om inom de teman Växtlust har kvar att fördela medel till. Det finns också flera teman som redan är slut. Tänk på detta nu i slutskedet!

Den 31 maj ska vi meddela Jordbruksverket ifall vi har fördelat (eller inom kort kommer att fördela) de medel vi haft till förfogande för projektverksamhet i denna programperiod. Nästa programperiod, 2021-2027, kommer troligen inte att kunna fördela nya projektmedel före år 2022. Det kan bli svårt att finna nya projektmedel genom landsbygdsprogrammets försorg under minst två års tid.

På resterande styrelsemöten i vår (mars-juni) är därför ambitionen att de kvarvarande projektmedlen inom Växtlustområdet ska ha beslutas och att de sista projekten ska kunna börja arbeta fr o m hösten 2020. Välkommen att presentera din/er idé!