LAG-möte på Gunnerudsgården och projektstödet för 2021-2022 på väg att ta slut

25 maj 2022 - Nyhet

Den 24 maj hade leaderstyrelsen för Föreningen Växtlust Värmland (kallad LAG Växtlust) sitt senaste styrelsemöte. Denna majdag hade vi förlagt mötet till Gunnerudsgården i Östra Ämtervik, där leaderprojektet ”Residens Gunnerudsgården” bedrivits under flera år och just i dagarna hade fått sin slutredovisning granskad och godkänd av Jordbruksverket. Vi passade vid fikastunden på att lyssna till Anders Ramström, projektansvarig, som beskrev hur arbetet hade fortlöpt och vilka moment som varit knepigast. Vi besökte också det nyinvigda ombyggda badhuset som nu har maximalt med medlemmar som turas om att både nyttja och sköta om badhuset efter bästa förmåga. Residensverksamheten har gått framåt och fungerar redan väl trots att det varit en pandemi som försenat kulturarbetet, berättade Stella Broos, projektledare som också deltog i fikastunden.

 

 

 

 

 

 

 

Efter guidning och föredragning tog styrelsearbetet vid och pågick hela dagen. Vi hade fyra olika projektärenden att hantera. Två omprövningar av pågående lyckade projekt som sökt utökning och ett tidigare beviljat projekt som behövde förstoras med privat finansiering och justeras något. Alla tre beviljades önskade ändringar. Ett fjärde nytt projekt som styrelsen sent släppte fram pga ett återflöde som uppstått styrdes om till bedömning vid sista beslutsmötet före sommaruppehållet, 22 juni, istället.

Under dagen serverades vi såväl god fika som smaklig lunch från en annan projektägare, Zishgah AB, som driver Svaneviks handel med catering. Utanför handelsboden pågår slutskedet av ett leaderprojekt som iordningställer ett café i Östra Ämtervik. Kanske blir det ett av sommarens välbesökta besöksmål?

Efter ett fullmatat beslutsmöte konstaterade styrelsen att det efter junimötet var dags för paus i projektbeslutandet till 17 november i höst. Därmed tar leaderkontoret inte emot fler idéer denna vår. Vi kommer att skriva på webbplatsen i september igen, om det kommit återflöden från slutredovisade projekt under sommaren eller ej, se var HÄR. Vid större återflöden kan utrymme ges till 1-2 kortare nya projekt att bedömas av styrelsen med möjlighet för genomförande under 2023. Därefter stängs hela programperiodens projektmöjligheter i december 2022.

// Leaderkontoret