LAG Växtlust kallar till årsmöte 8 april kl 18 på Ekshärads Hembygdsgård

12 februari 2020 - Nyhet

LAG Växtlust beslutade under sista styrelsemötet i december 2019 om datum, tid och plats för Växtlust Värmlands årsmöte år 2020. Årsmötet hålls den 8 april kl 18 i Ekshärads Hembygdsgård inom Hagfors kommun. Besked om detta sändes digitalt till de ingående kommunernas e-postlådor 2020-01-10, eftersom kommunerna önskat lång framförhållning för att kunna utse kommunala representanter till årsmötet i god till före aktuell årsmötesdag. Växtlusts övriga privata medlemmar och organisationsmedlemmar uppmärksammas på årsmötesdagen genom detta nyhetsinlägg och dessutom genom nyligen utsända fakturor för medlemsavgiften år 2020, som också innehåller information om det kommande årsmötet. Kallelse och föredragningslista inför årets årsmöte kommer därutöver att skickas ut via e-post till aktuell kontaktperson under vecka 8.

Efter årets årsmöte har samtliga i leaderområdet ingående kommuner utom Torsby kommun varit värd för ett årsmöte under denna programperiods hittills genomförda fem verksamhetsår. Föreningen Växtlust Värmland har genom det upprättade uppdragsavtalet med Jordbruksverket om att genomföra aktiv verksamhet inom leaderområdet dock förbundit sig att ha leaderkontoret bemannat t o m juni 2023. Vi lär därför genomföra ytterligare årsmöten under ännu några år framöver, för att kunna redovisa även de sista årens verksamhet.

Det årsmöte som skapade den nya föreningen hölls i Säffle den 22 september år 2015. Årsmötet där verksamheten för år 2015-2016 sedan redovisades hölls i april 2017 i Flogned i Eda kommun. Verksamheten för år 2017 redovisades under årsmötet i centrala Sunne i april 2018, medan verksamheten gällande år 2018 redovisades vid årsmötet på Sågudden i Arvika i april 2019. Nu har alltså turen kommit till Hagfors kommun, där det är dags att redovisa det verkligt projektbesluts-intensiva verksamhetsåret 2019 vid det kommande årsmötet 8 april i Ekshärad.

HÄR finner du kallelse och föredragningslistan inför årsmötet 8 april kl 18.00

Som platsrapporten ovan därmed gett besked om kommer årsmötet 2021 alltså att genomföras någonstans inom Torsby kommun. Då kommer verksamheten för år 2020, som utmynnar i de sista nya projektbesluten för programperioden att redovisas. Efter 2020-12-31 kommer det enbart vara tillåtet att fatta beslut om smärre innehållsförändringar och slutdatumändringar i redan beslutade och pågående leaderprojekt fram till som längst tidig höst 2022. Ny dagsaktuell uppgift efter Jordbruksverkets telefonmöte med bl a Växtlusts VL idag är att budgetjusteringar i pågående projekt inte längre får genomföras efter 31 mars 2021.

Snart är Växtlust Värmlands projektmedel slut för denna programperioden – obs!! Missa därför inte aktuell deadline för nya projektidéer 20/2 om du planerat att ansökan om ett leaderprojekt. Ny info: Mottagningen av nya idéer är nu stängd tills vidare och nedanstående information är därför inte längre aktuell, men kan fortsatt läsas för kännedom.

OBS! Nedanstående information nu för enbart kännedom om tidigare utlysning och idéstopp:

Styrelsen, LAG Växtlust, vill uppmärksamma projektintresserade alla kategorier inom leaderområdet på att Växtlust har satt ett sista datum, en deadline, för att inkomma med kortfattade idépresentationer för mindre och medelstora projektidéer senast den 20 februari kl 17. Skicka in er idé digitalt till info@vaxtlust.se . Du/er grupp behöver inte följa någon särskild mall och inte heller skriva mer än max en A4 nu inledningsvis. Men beskriv kortfattat och konkret vad du och din organisation har för nån intressant idé, vilken målgrupp (allmännyttigt projekt) idén vänder sig till och vad ni bedömer att ni behöver för budget (ungefär) för att genomföra ett projekt med en maximal löptid av ca två år.

För kännedom är det i princip helt slut på medel inom tema 1, 2 och 3 redan. Det kan finnas möjlighet att bedriva ytterligare några storleksmässigt begränsade projekt inom Landsbygdsfonden i tema 4 (ett spännande tema som kräver viss djärvhet och kreativitet…men är inte just det kul då?? Pröva vet jag!!) samt några små föreningsägda projekt inom Landsbygdsfonden i det särskilda föreningstemat tema 5 och där inom mål 5 A och C. Mål 5 B är redan slut, men där har vi vissa utbildningsmöjligheter kvar som vi erbjuder genom Växtlusts pågående Föreningsparaply istället. Utbildningsinsatser för nya utvecklingsidéer inom föreningslivet kan bekostas för upp till 50 000 kr inkl moms vid behov. Hör av er till leaderkontoret om utbildning inför kommande utvecklingsinsatser är av intresse. Medlen är ju till för att användas så uppmaningen är verkligen  – hör av er innan deadline även om detta !!!  Många intressenter har hört av sig redan och skickat in sina idéförslag. Skynda er därför, ni som inte ännu hört av er, så ni inte missar Växtlusts deadline 20/2. Detta datum kommer med största sannolikhet var det absolut sista datumet, för att få chansen att presentera en idé som det kan finnas pengar kvar till att också genomföra.

Vid frågor och önskemål om att få diskutera en idé först – välkommen att kontakta Ewa Ryhr Andersson, VL på tel 073-097 55 11 eller via info@vaxtlust.se

 

Goda idéer som tidigt blev intressanta leaderprojekt visas på Växtlusts idé roll up.