Nationella föreningen LUS

18 december 2017 - Nyhet

Den nationella föreningen  LUS – Lokal utveckling Sverige – finns för att alla Sveriges leaderområden ska få en gemensam röst i Sverige, som remissinstans och för att kunna föra en dialog med Jordbruksverket om det praktiska genomförandet av projektverksamheten i denna period. Under programperioden 2014-2020 finns 53 godkända leaderområden i Sverige, men bara 48 har prioriterats för medel från EU och staten till sin projektverksamhet. Alla de leaderområden som har prioriterats projektstöd har avtal med Jordbruksverket under den innevarande programperioden och följs kontinuerligt upp av dem. Föreningen LUS styrelse har ledamöter från Sveriges alla delar, en av dem är Ewa Ryhr Andersson från Växtlust Värmland. Du kan läsa mer om föreningen och den verksamhet som bedrivs bland medlemmarna  här.

Föreningens styrelse håller ofta telefonmöten för att spara tid och pengar. Den 6-7 december hade vi vår senare fysiska träff, denna gång i Stockholm. Under den första dagen höll vi ett konstruktivt dialogmöte med Jordbruksverket. Den 7 december hade vi dels styrelsemöte och dels två inplanerade externa möten. Efter lunch träffade LUS styrelsen representanter ut riksdagens landsbygdsgrupp i riksdagen. Vår tidigare verksamhetsledarkollega i Leader Närheten numera värmländske riksdagsledamoten Håkan Svenneling hade bistått oss med denna träff och tog emot oss i riksdagshuset. Vi hade en intressant träff med deltagande riksdagsledamöter, där vi bl a beskrev den framgångsrika och unika leadermetoden. Därefter diskuterade vi nästa programperiod, vad som blir viktigt inför besluten om denna och hur vi ser på chanserna att leadermetoden tilldelas tillräckliga medel även efter 2020. De riksdagsledamöter som deltog i seminariet var Birger Lahti och Håkan Svenneling (V), Anne-Charlott Hammar Jonsson (M), Per-Arne Håkansson (S) och Peter Helander (C).

Senare under em hade vi ett möte med snarlikt innehåll med Gustaf Rehnström, tjänsteman vid SKL.

Lovisa Carneland (LUS ordf), Håkan Svenneling och Ewa Ryhr Andersson vid riksdagsbesöket