Ny vävstuga förbereds i Ljusglimtens Bygdegård, Flogned

26 juni 2024 - Nyhet

I Flogned, Eda kommun, genomförde Ljusglimtens Bygdeförening under 2020-2021 ett Leaderprojekt där föreningen skapade nya förutsättningar för aktiviteter i bygdegården. Hallen renoverades, en handikapptoalett med skötbord och en ramp för rörelsehindrade och barnvagnar byggdes. Dessutom byggdes ett underlättande förråd för förvaring av bord och stolar m m, vilket också undanröjde tunga lyft i samband med aktiviteter som behöver fri golvyta i stora salen. Ett innertak med isolering sattes upp för att minska ljudnivån och sänka elförbrukningen och ett visste elarbete skedde också under projekttiden. Väggar målades ideellt. En lättskött diskmaskin inköptes och installerades. Allt för att uppdatera bygdegårdens lokaler och underlätta för fler målgrupper att kunna utnyttja den för allehanda arrangemang och kalas. Bra tänkt! Barnaktiviteter och föredrag genomfördes vid invigningen i slutet av maj 2021.

Före midsommar i år besökte jag ordförande Annika Tidemand igen och frågade hur höstens aktiviteter ser ut nu några år efter att pandemin klingat av, men under fortsatta effekter av hög inflation, prisökningar och dyrare uppvärmningskostnader den gångna vintern. Glädjande nog fick jag veta att de kunnat genomföra en del av sina planerade aktiviteter det senaste året prisökningarna till trots, de populära tipspromenaderna pågår nu för fullt och lokalen har varit flitigt använd för kalas. Dock fick föreningen göra en paus i såväl uthyrning som aktiviteter under de kallaste månaderna i vintras. Dels blev det svårt att hålla bygdegården tillräckligt varm under den ihållande kylan och dels blev uppvärmningskostnaderna så dyra att det var svårt att få intäkterna att täcka utgifterna.

Inför hösten 2024 finns dock en rad planerade aktiviteter de ska testa på nytt t.ex en kväll för bygdens företagarkvinnor. Just nu pågår dock närmast planeringen för en helt ny verksamhet som inom kort ska kunna starta på övervåningen i bygdegården. Det är en vävstuga för de som har ett aktivt vävintresse i bygden, alltså inte en kurs för nybörjare, utan en samlingspunkt för erfarenhetsutbyte och för att kunna väva tillsammans och inte i ensamhet. Växtlust hoppas den nya vävstugeidén faller väl ut och att föreningen spår en varmare vinter i år. Då kanske aktiviteterna kan fortsätta som planerat utan uppehåll vintern 2024/2025 tills dess renoveringsmedel för fler isoleringsåtgärder kan sökas.

Bygdegården ligger lätt tillgänglig från vägen mellan Köla och Åmotfors vid Flogned.

En nyligen vävd vacker matta i fint rutmönster hängde i vävrummet vid besöket.

Vi önskar föreningen all lycka med de nya planerade aktiviteterna i Ljusglimtens Bygdegård och tackar för titten!