Växtlusts projektmedel slut i höst – nya projektmedel hanteras av nya Leader 7-sam från 2023

17 juli 2022 - Nyhet

När styrelsen för föreningen Växtlust Värmland träffas vid nästa planerade möte, 29/9, kommer det sista nya projektet för 2021-2022 års tilldelade medel att hanteras. Detta projekt är redan sökt av en förening. Därefter finns enbart mindre återflöden av projektmedel kvar från under året avslutade projekt, som inte nyttjat hela sina beviljade budgetar. Styrelsen har pga vissa konstaterade återflöden för avsikt att ta emot 1-2 mindre projekt för beslut vid novembermötet. Detta ska vara projekt som bedöms viktiga för att uppfylla Växtlusts uppsatta målsättningar med nuvarande utvecklingsstrategi och ska kunna genomföras direkt och var klara inom som längst ett år (ingen förlängning medges).

De projekt som tas emot för beslut i november ska kunna start så snart de har prioriterats dvs den som ansöker om dessa projekt måste vara villig att ta risken att starta projektet innan formellt beslut finns, annars hinns inte projektet med. Jordbruksverket har fortsatt väldigt långa köer till formella beslut (f n 26 veckor). Projekten som får återflödesmedel ska alltså slutföras senast i oktober-november 2023. Därefter ska alla projekt inom Växtlust Värmlands ärendehantering vara klara och slutredovisade. Under år 2024 kommer enbart utvärderingar och rapporteringar att ske hos oss.

Den 7 juli bildades nästa periods leaderförening. Den fick namnet Föreningen Leader 7-sam Värmland och har nu utökats från sex till sju kommuner. Munkfors har tillkommit – välkommen in i leadervärlden Munkfors kommun, invånare och verksamma! Kul att ni vill ingå i nästa periods leaderområde tillsammans med oss andra sex :). Nästa period startar redan nästa år, år 2023, och projektmedel kan tilldelas nya projektsökande som följer den nya strategins inriktningar, målsättningar och den nya programperiodens regler. Projektmedel kan fördelas t o m 2027. Områdets verksamhet däremot pågår t o m juni 2029.

Senast den 15 oktober i höst ska alla handlingar för att få ansöka om att starta det nya leaderområdet vara klara och insända till Jordbruksverket för handläggning. Den nya föreningen kommer troligen att finnas i samma fastighet som nuvarande leaderkontor i Torsby, på Kyrkogatan 5B. Rekrytering av ny personal till leaderkontoret har startat. Växtlust har därför glädjen att få välkomna ny ekonom/handläggare till befintligt kontor i september. Hon presenteras i höst. Under augusti kommer Leader 7-sam att lansera en tjänst som handläggare/kommunikatör och under september söks den nya verksamhetsledaren.

Spännande parallellt avsluts- och uppstartsår blir år 2023 – ni hänger väl med oss!

Ha nu först en härlig sommar!

// Leaderkontoret