Samverkan i ny fiskekrets med utökad, hållbar fisketurism i siktet

Projekt

Fiskeresurs i Eda är ett allmännyttigt fokusprojekt med tydligt samverkanstema, som genomförs inom kommunen med stöd från Landsbygdsfonden. Projektet innehåller både förvaltande åtgärder och utveckling av fisket (fiskeresursen) i Eda kommun. Ändrad förvaltning innebär bl a att sammanföra fiskevårdsområdesföreningarna (FVOF) till en fiskekrets och ta fram förutsättningar för ett gemensamt kommunfiskekort. Med en modernare fiskeförvaltning ska ett mer hållbart fiske skapas. Utveckling av fisket innebär bl a att biotopvårdande åtgärder i sjöar och vattendrag för att förbättra lek- och uppväxtområden för fisk ska utföras. Syftet är också att öka tillgängligheten till fiskevattnen och därigenom öka fisketurismen och höja livskvaliteten för besökare och boende. Kunskapsspridning och information om vattenförvaltning och fiske på ett klimatsmart sätt sker inom projektet. Genom projektet vill projektägaren också öka möjligheterna för företag med natur- och fiskeguidesverksamheter att etablera sig i kommunen. FVOF i kommunen ska aktivt delta i såväl kompetenshöjande insatser kring fiskevård och fisketurism som genom praktiskt ideellt arbete. Även företag som bedriver verksamheter inom naturturism eller som har boende att erbjuda involveras i projektet.

LAG Växtlust Värmland motiverade sitt beslut så här:

Fiskeresurs i Eda har goda förutsättningar att bli ett gränsöverskridande, involverande positivt och nydanande projekt, som omfattar alla tre sektorerna och som initierar en helhjärtad satsning till gagn för Eda kommuns fiskeintressenter. Kommunen är projektansvarig med en engagerad projektledare som spindeln. Fiskevårdsområdesföreningarna (FVOF) sköter kommunens fiskevatten och gör en satsning för att skapa en gemensam fiskekrets. Småföretagen inom turism deltar och är de som kan ge service till kommuninnevånare och turister som önskar fiskebaserade naturupplevelser. LAG bedömer projektet genomtänkt och intressant. Sannolikheten att uppställda mål på kort sikt kan levereras anses rimlig. Målen på lång sikt, däribland arbetstillfällen, kan ta relativt lång tid att uppnå.

Information

 • Projektägare: Eda kommun
 • Projektnamn: Fiskeresurs i Eda
 • Kontaktperson: Daniel Nilsson (projektledare)
 • Telefon: 072-589 26 87
 • E-post: daniel.nilsson@eda.se
 • Ansökningsdatum: 30/05/2017
 • Prioriterat av LAG: 15/09/2017
 • Formellt beslut SJV: 16/02/2018
 • Planerat slutdatum: 28/02/2020
 • Total budget: 2 058 674 SEK
 • Varav offentligt stöd: 99,85 %
 • Aktuell fond: Landsbygdsfonden

Syftet med projektet är främst att förvalta och utveckla fisket i Eda kommun. Genom projektet ökas tillgängligheten till fiskevattnen i Eda kommun och det skapar förutsättningar för ökade intäkter till fisket och naturturismen i kommunen. Syftet är också att ge fler grupper chans att fiska och besöka naturen.

Målen med projektet är att utveckla samarbetsformer mellan föreningarna, turismföretagen och kommunen för högre kunskaper om fiske och turism. Större tillgänglighet till 10 sjöar/vattendrag och fler fiskemöjligheter inom Eda kommun genom att flera bryggor, båtramper och P-platser byggs.

Målen är också att en fiskekrets som engagerat minst 10 av 15 fiskevårdsområdesföreningar har bildats, att en hemsida som bl a presenterar fiskevattnen inom Eda kommun skapats liksom att konceptet för och utformningen av ett gemensamt kommunfiskekort tagits fram.

Aktiviteterna i projektet består i projektledning, resor, bygge av fysiska anläggningar för tillgänglighet till fiskevattnen, biotopvårdande åtgärder och bygge av webbplats för fiskekretsen. Ingår gör även specifik marknadsföring, informationsskyltar, mäss- och studiebesök, föreläsningar, möten och olika köpta tjänster samt sportfiskeaktiviteter i utbildningssyften.