Insatser för ökad sysselsättning och högre miljönytta

Projekt

Ett projekt inom Landsbygdsfonden, där projektstöd ges till ett vassröjningsföretag baserat i Svanskog, Säffle kommun. Genom projektet vill AB Wängus investera i gräv- och sugmuddringsutrustning till sin amfibiegående redskapsbärare Truxor. Detta för att kunna utföra kompletterande uppdrag och därmed förlänga arbetssäsongen med sikte på att deltidsanställa en person. Med den nya utrustningen kan företaget åta sig diverse arbeten i våtmarker t ex gräva ner fiberkabel i slättsjö, utföra underhållsarbeten och skapa kvävefällor eller skapa häckningsöar till fåglar.

LAG Växtlust Värmland motiverade sitt beslut så här:

Investering för våtmarksarbeten är ett kortfattat, men tillräckligt beskrivet projekt med fokus på utökade uppdrag och samtidig miljönytta i ett lokalt företag. LAG bedömer sannolikheten att uppställda mål på såväl kort som på lång sikt kan nås som trolig.

Information

 • Projektägare: AB Wängus
 • Projektnamn: Investering för våtmarksarbeten
 • Kontaktperson: Börje Gustafsson (ekonomiansvarig)
 • Telefon: 070-699 20 85
 • E-post: borje@wangus.se
 • Ansökningsdatum: 15/02/2017
 • Prioriterat av LAG: 24/05/2017
 • Formellt beslut SJV: 22/01/2018
 • Planerat slutdatum: 31/12/2018
 • Total budget: 205 470 SEK (slutredovisat)
 • Varav offentligt stöd: 40 % (enligt godkänd slutredovisning)
 • Aktuell fond: Landsbygdsfonden

Syftet med projektet är att öka sysselsättningsgraden inom företaget. Säsongen för nuvarande verksamhet varar från mitten på juli till slutet på september. Den utökade verksamheten får i normala fall bara utföras under perioden september t o m mars.

Målet med projektet är att vid projekttidens slut ha köpt utrustning, genomfört funktionsprov, lämnat minst en offert på innestående förfrågningar samt ha skickat ut informationsblad om företagets utökade verksamhet.

Aktiviteterna i projektet består i huvudsak av inköp av gräv- och muddringsutrustning till företagets amfibiegående redskapsbärare från den tillverkare av utrustning som finns till aktuell maskin. Planering inför nya tjänster och genomförande av funktionsprov. Därtill utskick av informationsblad om företagets nya tjänster, där det framgår att EU och Leader är medfinansiärer i detta företagsutvecklingsprojekt. De senare delarna sker genom egna ideella insatser. Till projektet hör inte försäljning av ordinarie tjänster inom företaget.