Unga guidar äldre - kunskapen inom IT ökar och erfarenhetsutbyten sker

Projekt

IT-guide i Arvika är ett allmännyttigt projekt som genomförs med stöd från Socialfonden. Sökande är Arvika kommun genom Arvika bibliotek. De har funnit en intressant licensierad metod ”IT-guide” framtagen av ideella föreningen Enter Sweden, som de vill pröva. Under projektet vill biblioteket genomföra en attitydpåverkande, integrationsinsats för unga människor med invandrarbakgrund, där de utbildas i att guida seniorer med behov av att lära mer om det digitaliserade samhällets möjligheter. Metoden bedöms vara den enda i sitt slag. Den innehåller utbildning i bemötande, datakunskaper, arbete i grupp och om hur arbetsplatser fungerar. Metoden har prövats av andra kommuner med lyckat resultat och planeras nu genomföras inom Växtlusts leaderområde för första gången. Projektet innehåller även kommunal projektledning och ideella timmar.

LAG Växtlust motiverade sitt beslut så här:

Projektägaren vill genom IT-guide i Arvika genomföra en viktig integrations – och utbildningsinsats, som involverar två utsatta grupper och hanterar problemet med utanförskap. Målgruppen nyanlända ungdomar med svårigheter att naturligt öva svenska språket och skapa egna nätverk får genom projektet tillgång både till detta och förnyade kunskaper inom IT och pedagogik. Seniorer, som är den andra målgruppen, har ofta otillräckliga kunskaper om IT-teknik och ställs därför utanför samhällets digitalisering som sker i snabb takt. De får genom projektet både nya bekantskaper och blir bättre rustade för att själva ta del av digitaliseringens nya möjligheter. LAG anser projektet både angeläget och aktuellt. Genom prioriteringen avsätter LAG medel för att den licensierade metoden ska nå vårt leaderområde i Värmlands län och därigenom bidra till att minska det digitala utanförskapet.

Information

 • Projektägare: Arvika kommun, biblioteket
 • Projektnamn: IT-guide i Arvika
 • Kontaktperson: Ulrika Svensson
 • Telefon: 0570-818 36
 • E-post: ulrika.a.svensson@arvika.se
 • Ansökningsdatum: 22/08/2018
 • Prioriterat av LAG: 21/11/2018
 • Formellt beslut SJV: 20/12/2018
 • Planerat slutdatum: 28/02/2020
 • Total budget: 614 442 SEK
 • Varav offentligt stöd: 100 %
 • Aktuell fond: Socialfonden

Syftet med projektet är att ge nyanlända ungdomar snabbare etablering i det svenska samhället genom att skapa möjlighet till inlärning och förbättring av svenska språket, ökad kännedom om arbetslivet, svensk kultur och svenska sociala koder samt ökat teknikintresse. Syftet är även att ge äldre en möjlighet att öka sina kunskaper om användandet av digital teknik.

Målet med projektet är att minst 10 ungdomar utbildas till IT-guider och att 400 äldre personer deltagit och utbildats. Att minst 60 procent av deltagarna i båda grupperna fått en ökad självkänsla. Målet är även att de äldre fått större kunskap i IT-frågor. Uppföljning av har skett genom till exempel en enkätundersökning.

Aktiviteterna i projektet består i genomförande av metoden ”IT-guide” och projektledning.